Paieška

Maskvos arkivyskupas Paolo Pezzi Maskvos arkivyskupas Paolo Pezzi 

Meksikietis kunigas išvarytas iš Rusijos

Rusijos Federacijos valdžia Didįjį šeštadienį išsiuntė iš šalies Maskvos šventųjų Petro ir Povilo parapijos kunigą Fernando Vera, liepdama jam per 24 valandas išvykti iš šalies.

Septynerius metus Rusijoje tarnaujančiam Opus Dei prelatūrai priklausančiam meksikiečiui kunigui be jokio paaiškinimo buvo panaikintas leidimas gyventi šalyje. Kunigas buvo išvarytas iš Rusijos dėl to, kad karą Ukrainoje pavadino karu. Kaip komentavo tikintieji, kun. Fernandas turi įprotį vadinti daiktus jų vardais, tačiau šiandien Rusijoje tai nelaikoma pilietine dorybe. Net ir elgiantis atsargiai, šiandien sunku nenusikalsti „valdžios ir kariuomenės šmeižimo“ nusikaltimu. Rusijos piliečiams, kurie karą Ukrainoje pavadina karu, gresia didelė bauda ar net įkalinimas, o užsienietis kunigas neteko teisės vykdyti savo sielovadinę tarnystę.

Misionierių išsiuntimas nėra naujiena Rusijoje. 2002 m. iš Rusijos buvo išvarytas netgi vienas vyskupas. Tuometinis Irkutsko vyskupas Jerzy Mazur buvo priverstas grįžti į gimtąją Lenkiją. (jm / Vatican News)

2022 balandžio 20, 14:28