Paieška

Ses. Lucyna Ses. Lucyna  Istorijos

Kyjivo vienuolė, kuri per radiją dalijasi viltimi ir malda

Sesuo Lucyna Grząśko pradėjo dirbti radijuje po visą naktį trukusios Rožinio maldos Kyjivo Maidano aikštėje.

„Užlipau ant pakylos, paėmiau mikrofoną ir tariau: „Sustokite! Pasiimkite rožinius, melskimės.“ Ši malda vyko be pertraukos septynias valandas. Nebijau, esu pasirengusi pasitikti viską, kas nutiks“, – sako lenkų misionierė.

Anksčiau ji drąsino Maidane susirinkusius žmones melstis Rožinio malda, tad į ją ėmė taikytis snaiperiai. Dabar ji palaiko Ukrainos „Marijos radijo“ klausytojų dvasią.  

„Jaučiame Dievo buvimą. Pasitikime faktu, kad tiesa mūsų pusėje ir mes nugalėsime“, – sako s. Lucyna. Švč. Dvasios tarnaičių misionierių kongregacijos sesuo Ukrainoje darbuojasi jau trisdešimt metų, iš jų paskutinius dešimt dirbo žurnaliste. Kaip pripažįsta pati, „radijas dabar  yra mano priešakinė linija“. Pasak jos, šiame barbariškame kare ukrainiečiams labai reikia palaikymo ir patikimos informacijos. „Pranešame klausytojams, kur skubiai reikia kraujo donorų, kur rasti prieglobstį, pagalbą ar būtiniausias priemones. Jie dėkoja mums, skambina ir dalijasi savo istorijomis tiesioginiame eteryje. Situacija išties sudėtinga, tačiau gyvename pasitikėdami ir vedini vidinės šviesos“, – sako sesuo Lucyna. Ji pasakoja, kad prasidėjus karui labai išsigando. Buvo už 400 km nuo Kyjivo ir tuoj pat grįžo. Nors kai kas ragino išvykti iš Ukrainos, ji nusprendė likti.

S. Lucyna buvo Maidano įvykių liudytoja 2014 m. Tai, ką ten matė, sustiprino jos tikėjimą ir įkvėpė dar uolesnę tarnystę. Kaip daugelis kunigų, dvasininkų, vienuolių, ji dažnai lankėsi Maidane, palaikydama demonstrantus maldomis, sušildydama arbata ir dalydama maistą bei vaistus. Vienu metu žmonės, skaitydami Fatimos regėjimus, suprato, kad tai, kas vyko, buvo pranašystės išsipildymas ir paprašė atvežti Fatimos Dievo Motinos statulą į Maidaną. Ji liko aikštėje iki protestų pabaigos.

„Eidama per Maidano aikštę tą vakarą klausiau Dievo, ko jis nori iš manęs, ir supratau, kad turiu raginti žmones melstis. Užlipau ant pakylos. Vaizdas buvo kraupus. Žmonės bėgo visomis kryptimis šaukdami, nežinodami kas nutiks. Paėmusi mikrofoną, paraginau juos sustoti ir melstis Rožinio malda. Malda tęsėsi be perstojo septynias valandas iki penkių valandų ryto“, – prisimena s. Lucyna.

Viskas skendėjo tamsoje, kurią retkarčiais perskrosdavo saugumo pajėgų prožektoriai. Apie vidurnaktį snaiperiai ėmė taikytis į ją, nes matė, kad jos dėka atmosfera tapo rimta ir maldinga.

„Kulka praskriejo pro mano kairę ranką, įplėšė švarką, tačiau manęs nesužeidė. Supratau, kad Dievas nori, kad likčiau gyva. Man niekas nesunku, esu pasirengusi bet kam. Esu laiminga, nes jaučiu ypatingą Dievo buvimą. Tikime, kad tiesa mūsų pusėje ir kad mes nugalėsime. Negalvoju apie tai, kas gali nutikti, gyvenu šia akimirka, laiminga, kad atsibundu ryte, kad galiu palaikyti tai, kuo tikiu. Rožinis yra mano ginklas“, – pasakoja misionierė.

Vienuolė prisimena, kaip po Maidano protestų auštant jai paskambino iš radijo redakcijos, sakydami, kad užplūdo telefoniniai skambučiai žmonių, prašančių jos vedamos maldos. Misionierė ėmė bendradarbiauti su „Marijos radiju“, klausytojams aiškino, kaip melstis Rožinį. „Dauguma žmonių Maidane gerai nemokėjo Rožinio, tad aiškinau jiems maldos slėpinius. Buvo daug ortodoksų, daug netikinčių. Susidomėjimas šia malda taip išaugo, kad teko spausdinti lankstinukus su instrukcijomis, kurie vėliau buvo platinami visoje Ukrainoje“, – sako sesuo Lucyna. Nuo Maidano protestų laikų Ukrainai išsiųsta daugiau nei milijonas rožinių. Po karo Rytų Ukrainoje pradžios daug rožinių nukeliavo į okupuotus Donecko ir Luhansko regionus.

Tą dieną, kai prasidėjo karas, „Marijos radijas“ Ukrainoje pradėjo Noveną už taiką; tūkstančiai žmonių visoje Ukrainoje prisijungė prie maldos. Šiuo periodu įvyko daug stebuklų, pasakoja misionierė. Pavyzdžiui, viena vienuolė, dirbusi Odesoje, pasakoja sutikusi sužeistą karį, spaudusį rankoje rožinį. Jai prisiartinus, kareivis pasakė nežinąs, kas tai ir kaip vadinasi, tačiau rožinis jam išgelbėjęs gyvybę. Pasak misionierės, Maidanas sustiprino pamaldumą Fatimos Dievo Motinai. Ji tiki, kad Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai buvo karo pabaigos pradžia. S. Lucyna tiki, kad Ukraina nugalės, nes daugybė žmonių visame pasaulyje meldžiasi Rožinio malda, ši malda turi nepaprastą galią, kaip Fatimoje užtikrino Švč. Mergelė Marija.

(DŽ/Aleteia)

2022 balandžio 10, 13:05