Paieška

Ukrainiečių pabėgėliai atvyksta į Chmelnyckio miestą vakarinėje ir saugesnėje šalies dalyje (balandžio 23 d.) Ukrainiečių pabėgėliai atvyksta į Chmelnyckio miestą vakarinėje ir saugesnėje šalies dalyje (balandžio 23 d.) 

Arkivysk. S. Ševčukas. Pasigailėkime kitų, kaip Dievas mūsų pasigailėjo

„Kristus prisikėlė!“ – sveikino žiūrovus savo kasdienėje vaizdo žinioje Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas balandžio 30-ąją, 66 karo dieną ir šeštąją dieną po šv. Velykų pagal bizantiškąją tradiciją. Karo kontekste ganytojas mąstė apie palaiminimą gailestingiesiems, bet visų pirma pabrėžė Ukrainos žmonių vienybę.

Dėl priešo atakų degant Ukrainos pietinėms ir rytinėms žemėms, žmonės vienas kitam atvėrė širdis. Niekas neklausia, iš kur tu esi, kokia kalba tu kalbi ar į kokią bažnyčią eini, bet stengiasi vienas kitą paremti, pažymėjo didysis arkivyskupas.

Pasak jo, Viešpaties Kalno pamoksle ištarti palaiminimai yra ne tiek pažadas, kiek jau gautų dovanų aprašymas. „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“. Esame palaiminti, nes Viešpats Dievas jau mūsų pasigailėjo ir priėmė kaip savo sūnus ar dukteris, kviesdamas eiti paskui Kristų. Šią dovaną turime atskleisti savyje ir pagal ją ištikimai gyventi.

 „Ir dabar jis mūsų prašo būti jo veikimo įrankiu šiame pasaulyje. Per mus, krikščionis, per mūsų meilę kitiems jis nori pasigailėti kitų“,  – sakė didysis arkivyskupas. Tuo tarpu karas yra didžiausio smurto, didžiausio negailestingumo, didžiausio pasityčiojimo iš kito žmogaus metas.

„Klausiame savęs: kaip būti gailestingiems per karą, didelio žiaurumo metu? Turime rodyti tokį gailestingumą, kokį Viešpats rodė mums“, – tęsė jis. Pasak ganytojo, ukrainiečiams buvo gaila žuvusių priešų kūnų ir šeimų, jie pasiūlė juos grąžinti namo. Bet su ukrainiečiais žiauriai besielgiančios rusų okupantų pajėgos atsisakė tokio gailestingumo net ir saviesiems. Arkivyskupas S. Ševčukas meldė, kad Dievo meilė įveiktų neapykantą, o taika – karą. (RK / Vatican News)

2022 balandžio 30, 14:57