Paieška

Arkivysk. S. Ševčukas: kovojame, kad išliktume savimi Arkivysk. S. Ševčukas: kovojame, kad išliktume savimi 

Arkivysk. S. Ševčukas: kovojame, kad išliktume savimi

Ketvirtadienį, kovo 31 d., po pietų paskelbtame vaizdo įraše Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas dalijasi džiaugsmu, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo žingsnis po žingsnio išlaisvinti kai kurias priešo užimtas teritorijas, kad atremia priešo kariuomenę ir stumia tolyn nuo sostinės.

„Ukraina priešinasi. Tačiau ką reiškia priešintis? Ką reiškia kovoti? Vis labiau suprantame, kad mūsų žmonių gebėjimas priešintis priklauso dvasiniam lygmeniui, kad tai moralinė ir dvasinė kova.“ Pasak arkivyskupo, būtent dvasios stiprybė leidžia išlikti savimi, būti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis. Pasipriešinimas ir išlikimas savimi yra viena iš dvasinės kovos formų.

„Kiekvienas, kas kovoja šią kovą, supranta, kad pasipriešinti galingam priešui įmanoma tik Šventosios Dvasios dovanojamo gėrio galia. Štai kodėl mes priešinamės malda ir artimo meilės darbais, geranoriškai padėdami tiems, kuriems reikia pagalbos“, – sakė arkivyskupas ir dar kartą visus – Ukrainą ir visą pasaulį – ragino priešintis blogiui ir melui.

Penktadienio, balandžio 1-osios, popietę paskelbtoje naujoje vaizdo žinioje arkivysk. S. Ševčukas prašė ypatingai melstis už Mariupolį, kuris jau daugiau nei mėnesį laikosi ir stebina visą pasaulį savo ryžtu,  už okupuotą Chersoną, už didvyriškąjį Mykoljivą. Spaudžiamas Ukrainos kariuomenės priešas traukiasi, tačiau nesulaukdamas sėkmės žemėje, didina atakas iš oro.

„Kiekvieną didelį karą lydi didelis melas. Ir tai daroma tokiu pat būdu, siekiant užvaldyti, įkalinti, okupuoti mūsų protus ir širdis ir paralyžiuoti mūsų valią. Dvasinei kovai būdinga tai, kad velnias pirmiausia įvairiais būdais stengiasi mums įteigti savo mintis, savo propagandą, gąsdinimus“, – kalbėjo arkivyskupas.

„Norint laimėti šią vidinę kovą, visų pirma reikia suvokti, kad negalima vesti dialogo su nuodėme, su velniu. Jį reikia atmesti ir nugalėti, kaip neseniai sekmadienio katechezėje skelbė popiežius Pranciškus. Kad pasipriešintume priešiškai ideologijai, kad išvytume velnią pirmiausia iš savo protų, širdžių, paskui iš savo namų ir iš savo žemės, pirmiausia turime atpažinti melą. Ir taip turime priešintis iš visų jėgų ir valios. O tada ateis laisvė.“

Arkivyskupas prašė ypač dabar, gavėnios dienomis, ryžtingai kovoti vidinę dvasinę kovą. „Išnaikinkime blogį iš savo širdžių. Būkime krikščioniški ir žmogiški net ir karo aplinkybėmis.“ (jm / Vatican News)

2022 balandžio 01, 11:48