Paieška

Kardinolo L. Sandri vizitas Damaske 2022 m. kovo 18 d. Kardinolo L. Sandri vizitas Damaske 2022 m. kovo 18 d.  

Kardinolo L. Sandri malda už Ukrainą

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri grįžo į Romą iš misijos Sirijoje.

Kreipdamasis kovo 17 d. graikų-melkitų katedroje Damaske į Sirijos katalikus, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas priminė popiežiaus kalbą, pasakytą prieš beveik devynerius metus per maldos budėjimą už taiką Sirijoje, meldė, kad, kaip Sirijai, taip ir Ukrainai nušvistų taikos rytas:

„Ar galime išeiti iš skausmo ir mirties užburto rato? Ar įmanoma išmokti vėl keliauti taikos keliais? Melsdamas Dievo pagalbos, Marijai, Taikos Karalienei, motiniškai užtariant, noriu atsakyti: taip, visiems įmanoma!... Kiekvienas tepažvelgia giliai į savo sąžinę ir teįsiklauso į balsą, kuris sako: išeik iš savo interesų, kurie padaro nejautrią širdį, įveik abejingumą, kuris tave padaro nejautrų, nugalėk visus argumentus už karą ir atsiverk dialogui, susitaikinimui. Žiūrėk į brolių skausmą ir nepridėk daugiau skausmo, sustabdyk smogti pakeltą ranką, atkurk sudrumstą darną ir tai padaryk ne priešiškumu, bet santarve. Tenutyla ginklų žvangėjimas! Karas visuomet yra taikos pralaimėjimas ir žmoniškumo pralaimėjimas!“ – šiuos popiežiaus anuomet, 2013 m. rugsėjo 7 d., išsakytus žodžius dabar priminkime visiems valstybių vadovams, būkime tikri, kad milijonų žmonių malda gali sustabdyti karo veiksmus, sakė Damaske L. Sandri.

Grįžęs į Romą, kovo 22 d., kardinolas vadovavo liturgijai Romos libaniečių bendruomenės bažnyčioje, kur kartu su katalikų maronitų vyskupais dalyvavo Romoje lankęsis Libano prezidentas Michael Aoun. Kardinolas L. Sandri Mišias aukojo už Libaną, kad jis liktų ištikimas savo tapatybei ir misijai, įveiktų rimtą ekonominę ir socialinę krizę, kurią pagilino 2020 m. rugpjūčio 4 dieną įvykęs baisus sprogimas Beiruto uoste. L. Sandri taip pat meldėsi už Ukrainą, ištiktą beprasmiško barbariškumo dramos, kvietė libaniečių bendruomenę kovo 25 d. vienytis su popiežiumi, kuris paaukos Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Pasak Rytų Bažnyčių kongregacijos prefekto, jei sunkius išmėginimus išgyvenusi Libano tauta paaukos savo maldas už kitą kenčiančią tautą, tikrai Viešpats su kaupu palaimins tuos, kurie jo šaukdamiesi liudija, kad yra broliai išbandymuose ir skausme, taip pat maldavime, kad nedelsiant nušvistų taika ir susitaikymas. (SAK / Vatican News)

2022 kovo 24, 15:38