Paieška

Mariupolis Mariupolis 

Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: „Sustabdykite masines žudynes!“

„Šiandien, 15-ąją karo dieną, mano, kaip ir kiekvieno krikščionio, sąžinė verčia tarti aštrų „Ne“ viso pasaulio akivaizdoje, protestuoti prieš masines žmonių žudynes Ukrainoje“, – kovo 10 d. kasdieniame kreipimesi sakė Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Jis karčiai kalbėjo apie Mariupolio bombardavimą, įskaitant vaikų ligoninę.

„Vakar matėme masines žudynes apgultame Mariupolyje. Šis miestas, kurį graikų bendruomenė įkūrė kaip Marijos miestą, šiandien tapo dešimčių, tūkstančių žmonių kapinėmis. Matėme filmuotą medžiagą apie gimdymo namų bombardavimą, taip pat masines kapavietes, kuriose yra šimtai negyvų kūnų. Šiandien visam pasauliui sakome: „Ne! Ne masinėms žudynėms Ukrainoje!“ Nuo nacizmo ir stalininių represijų laikų Ukrainoje nebuvo masinių žmonių kapų – be pagarbos, be krikščioniškos maldos. Šiandien turime pasakyti visam pasauliui: sustabdykite masines žudynes!“, – kvietė Graikų Katalikų Bažnyčios Ukrainoje didysis arkivyskupas.

Didysis arkivyskupas priminė, kad Mariupolio miestas turi apie 400 000 gyventojų ir yra visiškai apsuptas jau beveik dvi savaites. Žmonės miršta iš bado, nuo šalčio, raketų, gradų salvių, jiems ant galvų krenta bombos.

„Turime juos prisiminti ir jų vardu kalbėti pasaulio sąžinei. Mes prašome: atidarykite humanitarinius koridorius! Suteikite moterims, vaikams, pagyvenusiems žmonėms galimybę išeiti iš šio šalto apgulto miesto! Suteikite mums galimybę pristatyti maistą, vaistus, suteikite galimybę išgelbėti žmones!“, – meldė Sviastolavas Ševčukas. – „Mariupolio miesto vardu kreipiamės į visą pasaulį: uždarykite dangų virš Ukrainos Rusijos lėktuvams, mėtantiems bombas ant civilių! Mes šaukiame gindami tuos, kurie miršta pasaulio akyse.“

„Šiandien milijonai žmonių palieka savo namus Ukrainos pietuose, rytuose, centre ir šiaurėje, persikelia į saugesnes vietas. Kreipiuosi į visus Ukrainos gyventojus, į kurių namus ateina šalies viduje perkeltieji asmenys. Prašau jūsų: nesirūpinkite, kokia kalba jie kalba, į kokią Bažnyčią eina, kokius papročius turi, atverkite jiems savo širdis, savo namus, apkabinkite juos Dievo vardu!

Šiandien mūsų akyse Ukrainoje bręsta baisi humanitarinė katastrofa. Bet kartu mes galime sustabdyti tai, galime sustabdyti šį karą. Mes meldžiamės ir gelbėjame gyvybes“, – sakė ukrainiečių ganytojas.

Jis kreipėsi į pasaulio ukrainiečių bendruomenę, į visus savo Bažnyčios vyskupus ir kunigus, kad jie kalbėtų tiesą apie Ukrainos žmonių genocidą pasaulio bendruomenei.

„Visose mūsų bažnyčiose kviečiu rengti gedulingas pamaldas už tuos, kurie suguldyti masiniuose kapuose be krikščioniškos maldos ir laidotuvių“, – sakė Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas. – „Savo malda, pagalba aukoms, savo kalbėjimu pasaulio sąžinei sustabdysime šią karo beprotybę! Dieve, išgelbėk Ukrainą! Dieve, išgelbėk mūsų sūnus ir dukteris! Dieve, duok stiprybės Ukrainos kariuomenei sustabdyti šią mirtiną bangą, kuri artėja prie Ukrainos! Palaimink, Dieve, savo tautą ir išgelbėk savo žmones!“ (RK / Vatican News)

2022 kovo 10, 13:28