Paieška

Ukrainiečių gaisrininkai Kyjive prie subombarduoto prekybos centro (kovo 21 d.) Ukrainiečių gaisrininkai Kyjive prie subombarduoto prekybos centro (kovo 21 d.) 

Arkivysk. S. Ševčukas: ačiū drąsiems kunigams, ačiū avarinėms tarnyboms

„Šiandien mūsų karo kapelionai vadovauja liturginėms apeigoms, skirtoms mūsų kariams, maitina mūsų Išganytojo pergalingu Kūnu ir Krauju tuos, kurie šiandien kovoja už Ukrainos pergalę. Šiandien mūsų kunigai neša mūsų Išganytojo Kūną ir Kraują ten, kur aidi sužeistųjų verksmai ir dejonės: mūsų karo ligonines, civilių ligonines, slėptuves nuo bombų ir rūsius, kur švenčia Eucharistiją“, – kasdienėje vaizdo žinioje, paskelbtoje sekmadienį, sakė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Pasak Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vadovo, sekmadienis – Viešpaties diena, kai stengiamės viską atidėti, kad vienytumės su Viešpačiu Dievu. Tačiau karo sąlygomis sekmadienis išgyvenamas kitaip. Vis dėlto karo sūkurio viduryje, mirties jūros viduryje, mums, krikščionims, Eucharistija yra nepaprastai svarbus dalykas. Šiandien mes ypatingu būdu sakome sau ir pasauliui: be mūsų Išganytojo Kūno ir Kraujo bendrystės negalime gyventi, negalime išgyventi tomis karo sąlygomis. Būtent Eucharistijos sakramentas suteikia mums jėgų nugalėti mirtį. Eucharistija yra mirties priešnuodis.

Pasak ukrainiečių ganytojo, Rusijos raketos ir bombos vėl skynė civilių, tarp jų tikinčių ir ieškančių Dievo, gyvybes. Bombos naikina ir dvasines šventoves – žmones, ir materialias – kalbama apie mažiausiai 44 sunaikintas bažnyčias ir maldos namus, daugiausia priklausiusias Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai.  

Didysis arkivyskupas S. Ševčukas dėkojo visiems, kurie sekmadienį meldėsi už Ukrainą, už taikos pergalę prieš karą, pradedant nuo popiežiaus, įvairių kraštų ganytojams, kurie priima pabėgėlius, kreipiasi į savo valstybių institucijas, į savo žmonių sąžines. 

Pirmadienio, kovo 21 dienos, vaizdo žinioje 26-ąją karo dieną Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas taip pat buvo priverstas kalbėti apie nesiliaujantį žmonių kraujo liejimą ir ašaras: „Mūsų miestai ir kaimai vėl drebėjo nuo bombardavimo“, – sakė jis, ypatingai pabrėždamas Mariupolio situaciją, kur prasidėjo tikras genocidas, šimtai žmonių miršta badu mieste ir jo apylinkėse, jie žudomi vien iš neapykantos. Iš okupuotų teritorijų ateina žinios apie katastrofišką humanitarinę situaciją, apie žmogžudystes, plėšimus, prievartavimus. Tačiau ir ten civiliai žmonės susirenka protestuoti prieš savo prievartautojus ir žudikus. Jie sako, kad Chersonas ir kiti okupuoti Ukrainos miestai yra Ukraina ir kad jie nori gyventi ukrainietiškoje, nepriklausomoje, laisvoje valstybėje. Didysis arkivyskupas prašė melstis už priverstinai iš Ukrainos į Rusiją deportuotus žmones. 

„Šiandien noriu ypač padėkoti visiems, kurie Ukrainoje vadinami gelbėtojais, už jų pasiaukojamą darbą. Tai mūsų ugniagesiai, taip pat kitos įvairios paskirties avarinės tarnybos. Jūs drąsiai ir su tikėjimu atliekate savo tarnystę, taisote mūsų miestų ir kaimų infrastruktūrą, kuri kiekvieną dieną yra bombarduojama ir naikinama!“, – sakė didysis Graikų Katalikų Bažnyčios arkivyskupas S. Ševčukas.

Pasak jo, avarinių tarnybų darbuotojai yra tarsi nenuilstantys herojai, kurie kasdien atkakliai atkuria elektros, dujų, šilumos tiekimą žmonių namams. Kiekvieną dieną jie mato, kaip priešas naikina jų darbo vaisius, o kitą dieną atkakliai visa atstato. Daug jų žuvo nuo priešo bombų ir kulkų, uoliai atlikdami savo pareigas.

Tegul Ukrainoje tokių gelbėtojų būna kuo daugiau! Tegul visas pasaulis būna panašus į tuos žmones, kurie, nepaisydami karo, atstato gyvenamąją erdvę, taiką ir gelbsti žmonių gyvybes, kaip kad šiandien gelbėtojai Ukrainoje, kuri toliau kovoja. „Viešpatie, palaimink savo vaikus! Palaimink ir savo žmones! Laimink savo valstybę!“, – pirmadienio vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. (RK / Vatican News)

2022 kovo 21, 14:27