Paieška

Charkivas Charkivas 

Bažnyčia Charkive: malda ir karitatyviniai darbai krentant bomboms

Ištuštėjęs vienas labiausiai nukentėjusių Ukrainos miestų – Charkivo gyventojai, prasidėjus karui, išvyko. Tiems, kurie liko, svarbiausia vieta – Šv. Mikalojaus katedra, kur meldžiamasi už taiką, dalijami vaistai, maistas, rūbai, būtiniausios higienos prekės.

Charkive bombardavimas nesiliauja, tačiau graikų katalikų Šv. Mikalojaus katedroje kiekvieną rytą aukojamos Mišios, per kurias meldžiamasi už taiką. Prasidėjus karui, ši nebaigta statyti bažnyčia tapo traukos centru ir prieglobsčiu daugeliui gyventojų, kenčiančių nuo humanitarinės krizės, kurie dėl įvairių priežasčių nepasitraukė iš miesto. „Mūsų parapija renka humanitarinę pagalbą ir dalija ją stokojantiems“, – pasakoja jauna savanorė Maryna Holovčenko. Čia žmonės gauna vaistų, maisto, rūbų, būtiniausių higienos prekių.

Nepaprastai sunku išgyventi mieste, kuris kasdien bombarduojamas. Daug gyventojų iš Charkivo, kuris prieš karą turėjo pusantro milijono gyventojų ir buvo antrasis pagal dydį Ukrainos miestas po Kyjivo, išvyko. Tačiau nemažai ir liko, ypač senukai ar jaunos šeimos. Vyskupas Vasyl Tučapec, Charkivo graikų katalikų Bažnyčios eparchas, sako, kad beveik visi eparchijos kunigai liko su savo tikinčiaisiais. Kai kurie išvežė savo šeimas iš miesto ir vėliau grįžo tarnauti savo bendruomenei.

Paramos, kurią teikia „Caritas“ ir kitos organizacijos, dėka Bažnyčia gali patenkinti pagrindinius daugelio žmonių poreikius. Vyskupas dėkoja geradariams, prašydamas ir toliau remti kenčiančius žmones. Tamsiausiais Ukrainai laikais vyskupas ragina žmones pasitikėti ir viltis ne tik savo jėgomis ir pajėgumu, bet visų pirma kreiptis į Viešpatį: „Melskime Viešpatį, kad padovanotų taiką mūsų tėvynei Ukrainai“.

 (DŽ/Vatican News)

2022 kovo 28, 14:05