Paieška

Liepnos Zaporožės branduolinėje elektrinėje Liepnos Zaporožės branduolinėje elektrinėje 

Arkivyskupas S. Ševčukas apie liepsnas atominėje elektrinėje: „Sustabdykime karą!“

„Garbė Jėzui Kristui! Brangūs broliai ir seserys Kristuje, sveikinu jus visus iš mūsų šventojo auksinių kupolų Kijevo. Šiandien, kovo 4 d., išgyvename devintąją šio baisaus karo dieną!“ – savo kasdieninėje žinioje karo metu sakė didysis Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Jis paminėjo Sumų, Charkivo, Černihivo miestų bombardavimus, civilių aukas. Apie šiandieninę Ukrainą galima pasakyti taip – „kraujo upės ir ašarų jūra“. Ypatingai sukrečianti buvo penktadienio ryto žinia apie liepsnojančią Zaporižės atominę elektrinę.

„Šiandien noriu kreiptis į visus, kuriems rūpi aplinka, kurie puoselėja ekologinę žmonijos sąmonę. Turime nedelsdami padaryti viską, kad sustabdytume šį karą. Nes mūsų akyse vyksta ne tik humanitarinė katastrofa, bet ir siekis suduoti nepataisomą smūgį Dievo kūrinijai, kurio nepavyks ištaisyti dar kelis dešimtmečius. Ukraina patyrė Černobylio katastrofą, o dabar stovi ant naujo branduolinio pavojaus, kuris gali būti dešimt kartų didesnis, slenksčio“, – kalbėjo didysis arkivyskupas S. Ševčukas.

„Su sielvartu matau milijonus žmonių, kurie palieka Ukrainą kaip pabėgėliai. Šį rytą mane pasiekė žinia, kad per 9 dienas Ukrainą paliko beveik milijonas pabėgėlių. Brangūs mūsų tautos vaikai, dukros ir sūnūs, sakau jums: mes laukiame jūsų sugrįžtant namo, laukiame jūsų sugrįžtant, kai virš Ukrainos atsivers giedras dangus. Jūsų Motina Bažnyčia lydės jus ir padės jums ten, kur nuves karo nelaimės“, – pažadėjo graikų apeigų katalikų ganytojas.

„Tačiau Ukraina priešinasi. Ukraina kovoja. Šiandien dar kartą norėčiau iš visos širdies padėkoti ir palaiminti Ukrainos kariuomenę, mūsų karius, merginas ir vaikinus, kurie gina taiką Ukrainoje, kurių dėka šiandien, devintąją karo dieną, vis dar esame gyvi, kurių dėka Ukraina laimi, Ukraina priešinasi, Ukraina kovoja“, – pridūrė Ukrainos didysis arkivyskupas.

Pasak jo, Ukraina taip pat meldžiasi, priešinasi maldoje. Kyjive aiškiai jaučiama, kad miesto šventasis globėjas yra arkangelas Mykolas. kuris į bedugnę įmetė Liuciferį, prieš Dievo tiesą sukilusios velnio kariuomenės vadą.

„Šiandien mes meldžiamės: „didysis stratege Mykolai ir visa dangaus kariuomene, visos nekūniškos dangaus jėgos, kovokite už Ukrainą, išvykite velnią, kuris mus puola, žudo, neša mums pražūtį ir mirtį!“, – pridūrė Graikų Katalikų Bažnyčios Ukrainoje galva, dėkodamas savo bažnytinės bendruomenės nariams, kurie daugelyje pasaulio regionų Šiaurės Amerikoje, Vakarų Europoje priima pabėgėlius ir renka humanitarinę pagalbą, su krikščioniška meile daro viską, kad padėtų savo artimui.

„Telaimina Dievas Ukrainą. Dieve, sustabdyk karą. Tegul tavo malonės sustiprinta mūsų maldos stiprybė tampa tikėjimo skydu mūsų tėvynei. Dieve, suteik taiką Ukrainai. Meldžiu Viešpaties palaiminimo ir jo malonės dabar ir per amžių amžius. Amen. Garbė Jėzui Kristui!“, – meldė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Galima priminti, kad kovo 3 d. žinioje, po pasaulinės katalikų maldos už taiką Ukrainoje dienos, jis kalbėjo, jog krašto sostinė, Kyjivas, tampa tarsi dvasine pasaulio sostine. „Šiandien pradedame jausti ir ypatingu būdu atrasti Kyjivo vaidmenį ir vietą mūsų Bažnyčios gyvenime, mūsų tautos gyvenime, Ukrainos valstybės gyvenime“, – sakė graikų apeigų katalikų Ukrainoje ganytojas.

„Šiandien į šią vietą krypsta žmonių iš viso pasaulio, visų Bažnyčių, religijų, konfesijų akys, o 46-osios Dovydo psalmės eilutė Kyjivo Sofijos katedros apsidės centre yra itin iškalbinga: „Dievas yra jame (šiame mieste), jis nebus sunaikintas – rytui auštant Dievas ateis jam į pagalbą“ (Ps 46, 5). (RK / Vatican News)

2022 kovo 04, 13:13