Paieška

Joseph Tran Ngoc Thanh OP Joseph Tran Ngoc Thanh OP 

Vietname bažnyčioje nužudytas dominikonas

Vietnamietis dominikonas tėvas Joseph Tran Ngoc Thanh OP buvo nužudytas klausykloje, kai jis teikė Sutaikinimo sakramentą. Išpuolis įvyko sausio 29 d. prieš pat šeštadienio vakaro Mišias Dak Mot parapijos bažnyčioje pietų Vietnamo Kon Tum vyskupijoje.

Kunigą užpuolė ir peiliu mirtinai sužeidė psichiškai nesveikas vyras. Kitas į įvykio vietą atskubėjęs dominikonas,mėginęs sustabdyti užpuoliką, taip pat buvo sužeistas. Sunkiai sužeistam tėvui Josephui buvo suteikta pirmoji pagalba, tačiau jis prarado sąmonę ir, nuvežtas į ligoninę, po kelių valandų mirė.

Sekmadienį, sausio 30 d., Kon Tumo vyskupijai vadovaujantis vyskupas Aloisius Nguyen Hung Vi aukojo Mišias už nužudytąjį kunigą. Homilijoje vyskupas sakė: „Mes žinome, kad Dievo valia pranoksta mūsų proto sugebėjimus, kad Viešpaties keliai labai dažnai mums nesuprantami. Dėl to mums nelieka nieko kita, kaip tik su visišku pasitikėjimu atiduoti savo brolį į Viešpaties rankas. Tėvas Josephas keliauja į amžinybę. Kad ir kas benutiktų, niekas nei jo, nei mūsų negali atskirti nuo Dievo meilės. Tą akimirką, kai buvo užpultas, tėvas Josephas Kristaus vardu vykdė Dievo gailestingumo tarnystę. Kunigui mirti vykdant sakramentinę tarnystę „in persona Christi“ – tai nepaprasta malonė. Šiame įvykyje pro skausmo ašaras mes matome ir kunigystės grožį“, – sakė vyskupas.

Kunigui Josephui Thanhui buvo tik 40 metų. Jis gimė 1981 m. Hošimino mieste. 2010 m. jis davė vienuolio įžadus Pamokslininkų ordine. 2018 m. jam buvo suteikti kunigystės šventimai. (jm / Fides / Vatican News)

2022 vasario 01, 14:43