Paieška

Ukrainiečių kariuomenės patrulis Ukrainiečių kariuomenės patrulis 

Popiežiaus ir kitų malda už Ukrainą

„Brangūs broliai ir seserys, naujienos iš Ukrainos kelia didelį nerimą. Mergelės Marijos užtarimui ir politinių atsakingųjų sąžinei patikiu visas pastangas dėl taikos. Melskimės tyloje“, – vasario 13 d. vidudienio susitikime pakvietė popiežius Pranciškus.

Prieš keletą dienų, praėjusį trečiadienį, dėkodamas tiems, kurie prisidėjo prie jo kvietimo sausio 26 dieną specialiai melstis už taiką Ukrainoje, Pranciškus dar kartą kvietė karo grėsmę įveikti rimtu dialogu. „Nepamirškime: karas yra beprotybė!“, – sakė Šventasis Tėvas.

Sausio 26 dieną Ukrainoje ir daugybėje kitų vietų pasaulyje, ypač kur gyvuoja ukrainiečių bendruomenės, buvo surengta maldos grandinė. Vienu metu iš Šv. Aleksandro katedros Kijeve jai vadovavo lietuvis arkivyskupas, apaštališkasis nuncijus Ukrainoje Visvaldas Kulbokas, kuris pabrėžė, jog krikščionis neskelbia karo kitiems.

„Visiems kartoju, kad tas, kuris sukelia karą arba neįsipareigoja saugoti taikos, neturi teisės vadintis krikščionimi“, – vasario 12 d. pranešime cituoja italų katalikiška žinių agentūra SIR apaštališkąjį nuncijų Ukrainoje. Pasak arkivyskupo V. Kulboko, žmonės yra labai susirūpinę ir įsitempę, akivaizdu, kad politikai dažnai neranda tinkamų priemonių konfliktams įveikti, nes beveik visada egzistuoja tam tikra priešprieša tarp dalinių interesų.

„Mano svajonė“, – pridūrė lietuvis arkivyskupas – „kad ne tik Europoje, bet ir visur pasaulyje būtų daugiau žmonių, kurie nuoširdžiai ir atsidavusiai užsiimtų politika, pripažindami, kad tai svarbus pašaukimas, tarnaujantis visiems, kad ji nebūtų palikta rankose tų, kurių politika tokia, tarsi jų pačių ir kitų gyvenimai būtųniekas.“ Pasak jo, tikėjimo žmonės, ne vien krikščionys, žino, kad, jei norime taikos, pirmiausia turime atsigręžti į Dievą, atsiversti, atsisukti į savo tikrąjį ir amžinąjį „aš“.

Vasario 8 dienos virtualiame susitikime su Bažnyčios aktualijų ekspertais ir tarptautinės žiniasklaidos atstovais Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas taip pat pabrėžė, kad pirmasis žingsnis yra malda. Antrasis – konkretūs artimo meilės ir gailestingumo darbai, skirti tiems, kuriems labiausiai jų reikia. Ypač sunkumų ir pavojų laikais Bažnyčia turi būti vilties ir vienybės balsas žmonėms. Jis paneigė, kad Ukrainoje vyksta koks nors religinis konfliktas. Priešingai, religijos ir krikščioniškos konfesijos daro viską, ką gali dėl taikos ir vienybės. Kalbėdamas apie dabartinį kritinį momentą, ukrainietis ganytojas pabrėžė, kad jis neliečia vien Ukrainos. Ši tapo epicentru gerokai didesnės krizės, kurios pasekmės gali nuvilnyti per visą pasaulį.

Dar vieną trijų dienų specialios maldos už taiką Ukrainoje iniciatyvą, pradedant nuo vasario 13 d., paskelbė Graikų Katalikų Bažnyčia Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Filadelfijos arkivyskupo ir ukrainiečių graikų apeigų katalikų JAV metropolito Boryso Gudziako bei kitų ganytojų pasirašytame kvietime jų vadovaujamos bendruomenės nariai kviečiami bendruomeniškai ir individualiai melstis už taiką ir atsivertimą tų, kurie skelbia smurtą ir eskaluoja karą.

„Kreipiamės į jus ne kaip politikai ar strategai. Kreipiamės į jus ir visus geros valios žmones kaip ganytojai, prašydami melstis už taiką ir teisingumą Ukrainoje“, – rašoma kvietime. – „Prašome, kad kiekvienas klebonas ir bendruomenė, kiekviena šeima ir kiekvienas asmuo dalyvautų šiame maldos budėjime visais įmanomais būdais. Tegul mūsų bažnyčios būna atviros visą dieną, tegul Bažnyčios bendruomeninė malda persipina su asmenine kontempliacija. Organizuokite pamaldas ir jose dalyvaukite, kalbėkite Jėzaus maldą, Rožinį, maldavimus, atsisėskite su Šventuoju Raštu. Pasninkaukite, kad susitelktumėte į viltį, kurią teikia tik Dievas.“ (RK / Vatican News)

2022 vasario 13, 14:13