Paieška

Popiežius Pranciškus ir kardinolas Luigi de Magistris Popiežius Pranciškus ir kardinolas Luigi de Magistris 

Mirė italas kardinolas Luigi De Magistris

Naktį iš antradienio į trečiadienį Italijos Sardinijos salos Kaljario mieste mirė kardinolas Luigi De Magistris. Vasario 23 d. jam būtų suėję 96 metai.

Luigi De Magistris gimė 1926 m. Sardinijoje. Baigęs Romos kunigų seminariją, 1952 m. jis buvo įšventintas kunigu. Didžiąją savo kunigiškosios tarnystės dalį Luigi De Magistris praleido dirbdamas Vatikane. Nuo 1979 m. jis ėjo Apaštališkosios penitenciarijos tribunolo regento pareigas, 1996 m. buvo konsekruotas vyskupu. Nuo 2001 m. vadovavo tribunolui, eidamas Didžiojo pro-penitenciarijaus pareigas. Dėl amžiaus pasitraukęs iš tribunolo vadovo pareigų, Luigi De Magistris grįžo į savo gimtąją Sardiniją ir tarnavo nuodėmklausiu Kaljario vyskupijos katedroje. 2015 m. popiežius Pranciškus jį, jau beveik devyniasdešimtmetį vyskupą, paskyrė kardinolu.

Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą kardinolo Luigi De Magistris giminaičiams ir visai Kaljario vyskupijai. „Prisimindamas šį brangųjį brolį, kuris, skatinamas nepriekaištingo kunigiškojo uolumo, su dideliu pasiaukojimu tarnavo Bažnyčiai ir Šventajam Sostui, su dėkingumu galvoju ir apie nuodėmklausio tarnystę, kurią jis su meile vykdė, trokšdamas sielų gerovės“, – rašo Pranciškus į Sardiniją pasiųstoje užuojautos telegramoje.

Mirus kardinolui Luigi De Magistris, kardinolų kolegiją dabar sudaro 213 narių, iš kurių 119 yra kardinolai, turintys teisę dalyvauti konklavoje, ir 94 – jau peržengę 80 metų ribą ir tokios teisės neturintys. (jm / Vatican News)

2022 vasario 16, 15:15