Paieška

Fatima Fatima 

Fatimos šventovėje piligrimai meldžiasi už taiką Ukrainoje

Leirijos-Fatimos vyskupas emeritas kardinolas Antonio Marto paragino Fatimos šventovę lankančius piligrimus melstis už Ukrainą ir taiką Europoje, o visų Portugalijos katalikų paprašė šia intencija visą savaitę kasdien kalbėti Rožinį individualiai, su šeima namuose arba su savo bendruomene bažnyčioje.

Kardinolas taip pat ragino žmones tikėti maldos galia. „Kartais esame linkę manyti, kad pasaulį pakeisti gali tik stiprieji, turintys finansinę ir politinę galią. Tačiau Dievas pasikliauja mažaisiais ir nuolankiaisiais, jų tikėjimo ir gailestingumo stiprybe, jų atsivertimo ir gailestingumo liudijimu, jų maldos galia. Esame kviečiami su viltimi žvelgti į ateitį, atkurti ryšius tarp žmonių ir tautų, kaip gerieji samariečiai, kurie rūpinasi sužeistaisiais ir tvarsto šio pasaulio žaizdas“, – sakė kardinolas Antonio Marto.

Fatimos Dievo Motinos šventovės rektorius kunigas Carlos Cabecinhas pranešė, kad kunigai, atliekantys tarnystę šioje šventovėje, taip pat į ją atvykstantys kunigai buvo paprašyti prisijungti prie šios maldos akcijos ir kartu su Fatimą lankančiais piligrimais melsti taikos.

Galima pridurti, kad nuo pat 1917 m. vykusių Marijos apsireiškimų trims piemenėliams Fatima yra maldos už taiką vieta. Pasak mūsų laikų sulaukusios, 2005 m. mirusios vienos iš trijų regėtojų sesers Liucijos liudijimo, Fatimoje apsireiškusi Dievo Motina prašiusi melsti ir Rusijos atsivertimo, be kurio nebus pasaulyje taikos. (jm / Vatican News)

2022 vasario 22, 13:23