Paieška

Vysk. B. Farrell Vysk. B. Farrell 

Vysk. B. Farrell: krikščionių vienybė – brolybės pagrindas

Maldų už krikščionių vienybę savaitės centre – išminčių patirtis Betliejuje. Tema, kurią šiemet parinko Artimųjų Rytų Bažnyčios, ragina visas bendruomenes grįžti prie šaknų, pas Kristų, jų gyvenimo šaltinį. Vyskupas Brian Farrell, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretorius, primena, kad skirtingumai – turtas.

Šiųmetinės maldų už krikščionių vienybę savaitės centre – eilutės iš Biblijos „Mes matėme užtekant jo žvaigždę Rytuose ir atvykome jo pagarbinti“. Žodžiai iš Evangelijos pagal Matą kalba apie išminčius, kurie vyksta iš tolimų šalių ir žvaigždės padedami Betliejuje randa Kūdikį. Temą savaitės pamąstymui šiemet pasiūlė krikščionys iš įvairių Artimųjų Rytų Bažnyčių.

Vyskupas Brian Farrell pasakoja, kad maldų už krikščionių vienybę savaitė vienokia ar kitokia forma egzistuoja jau virš 100 metų. Kasmet pasirenkama ekumeninė grupė ar vienos šalies krikščionių grupė, kuri parengia medžiagą apmąstymams. Artimuosiuose Rytuose šiuo metu daug kančios, skurdo, negerbiamos teisės, tačiau tuo pat metu įvairių tradicijų  Bažnyčios ten gyvena nuo seno. Tad ten ekumenizmas vyksta natūraliai, kasdien, visuomenėje, šeimose.  Artimųjų Rytų Bažnyčių taryba įsikūrusi Libano sostinėje Beirute, kur 2020 m. įvyko sprogimas, atnešęs daug skausmo, tad tai tapo tarsi ženklu, žinia pasauliui, krikščionims, ir buvo nutarta šį kartą į apmąstymų rengimą įtraukti Artimųjų Rytų krikščionis.

Išminčių istorija mums primena, kad šiame regione gimė Kristus, ir kad vienybės paieškos atneša vaisių tik tada, jei centre yra Kristus, jei jis yra mūsų pastangų šaltinis. Juk reikia atkurti vienybę tarp Jėzaus sekėjų, už tai jis pats meldėsi prieš savo kančią. Ekumenizmas – tai paklusnumas Kristaus valiai, sakė vyskupas Farell, prisimindamas popiežiaus Pranciškaus žodžius: išminčiai vyko į Betliejų, jų piligrimystė ir mus ragina eiti pas Jėzų, nes jis – Šiaurinė žvaigždė, nušviečianti gyvenimo padangę ir kreipianti žingsnius link tikrojo džiaugsmo. Ekumenizmas, vienybės siekimas galimas tik tada, kai visi esame ištikimi Viešpačiui, ir tai yra svarbiausias dalykas, sakė vyskupas.

Jau daug metų Bažnyčios stengiasi labiau suprasti viena kitą, eina link susitaikinimo, tai matome ir Artimųjų Rytų Bažnyčiose, kur daugybės iššūkių, kančios, net mirties  akivaizdoje krikščionys solidarizuojasi, padeda vieni kitiems. Daugėja bendradarbiavimo ir solidarumo, o ne konfliktų tarp Bažnyčių, sakė vyskupas. Pasak jo, esminė savaitės pamąstymų žinia – kvietimas grįžti prie šaknų, Kristaus. Raginimas, kad Bažnyčia nebūtų vien žmogiška organizacija, politinė ar kultūrinė jėga, tačiau padėtų susitikti su slėpiniu, atskleistu Betliejuje, kurį liudija ir išminčių istorija. Meldžiamės už krikščionių vienybę, tačiau tai yra ne interesų ar strategijų vienybė, o vienybė, kur Evangelija tampa mūsų gyvenimo pamatu ir įsipareigojimu. Jėzaus mokymas, Dievo ir artimo meilė tampa mūsų gyvenimo keliu. Toks, pasak vyskupo, šios maldų už vienybę savaitės ir jai skirtų apmąstymų kvietimas.

(DŽ/Vatican News)

2022 sausio 19, 13:37