Paieška

Akcija už negimusios gyvybės apsaugą Akcija už negimusios gyvybės apsaugą 

Maldos už gyvybę novena JAV

Dešimtąjį kartą JAV katalikų vyskupų konferencija pakvietė dalyvauti Maldos už gyvybę novenoje, skirtoje pabrėžti didįjį „Taip“ žmogaus orumui ir jo gyvybės vertei, paskatinti praktiškai ir konkrečiai padėti mamoms tose situacijose, kai atrodo, kad abortas yra vienintelė išeitis, padėti išgyti po aborto.

Pirmą kartą Maldos už gyvybę novena JAV Katalikų Bažnyčioje buvo surengta ir sutapo su 40-osiomis sprendimo Roe prieš Wade byloje, įteisinusio abortą federaliniu lygiu, metinėmis, suteikusiu pagrindą jo pareikalauti praktiškai be apribojimų. Kuo toliau, tuo labiau šis sprendimas atsilieka nuo embriologijos ir genetikos žinių apie negimusios žmogiškos būtybės vystymąsi ir net psichologiją, šiuolaikinės medicinos galimybių išsaugoti motinos ir vaiko sveikatą. Dėl moralinių motyvų Katalikų Bažnyčia JAV remia šio sprendimo peržiūrą, tačiau tuo neapsiriboja ir perspėja moralinio vertinimo nepaversti paprastu ir teisiančiu moralizavimu: konkretus gyvenimas yra daug platesnis ir sudėtingesnis. Vietoj to geriau būsimai mamai, kurios situacija sunki, padaryti ir nunešti maisto ar padėti susitvarkyti būstą, kaip JAV vyskupų konferencijos svetainėje apie pagarbą gyvybei (respectlife.org) dalijasi viena moteris, iš patirties žinanti, kas yra neplanuotas nėštumas. 

Tai atsispindi ir kiekvienos novenos dienos intencijoje. Novena bus kalbama nuo sausio 19 iki 27 dienos, tam sukurta speciali interneto svetainė. Pirma intencija kviečia melstis, kad „baigtųsi tragiška abortų praktika“. Antra – kad „kiekvienas žmogus, kenčiantis dėl dalyvavimo aborte, rastų atleidimą, viltį ir išgydymą Kristuje“. Trečia – kad „visi, kurie gina gyvybę, rastų jėgų ir atsinaujintų Šventojoje Dvasioje“. Ketvirta – kad „visi negimę vaikai būtų saugomi įstatymo ir priimami su meile“. Penkta – kad „visi, kurie remia abortus ar juose dalyvauja, atsiverstų, ieškotų begalinio Viešpaties gailestingumo bei jį priimtų“. Šešta – kad „kiekviena kūdikio besilaukianti motina sulauktų rūpestingos globos ir paramos puoselėjant gyvybę savo įsčiose“. Septinta – kad „būsimi tėvai su meile palaikytų savo vaikų motinas, pasitinkančias naują gyvybę“. Aštunta – kad „įsivaikinti pasiryžusios būsimos motinos sulauktų malonės ir paramos priimant šį meilės kupiną sprendimą“. Devinta – kad „pilietiniai lyderiai stengtųsi apsaugoti žmogaus gyvybę visais jos etapais ir aplinkybėmis“. (RK / Vatican News)

2022 sausio 18, 11:17