Paieška

Šv. Martynas ir varguolis Šv. Martynas ir varguolis 

Austrija. Kuriama nauja šv. Martyno tradicija

Eizenštato vyskupija Burgenlande, toliausiai į rytus esančioje Austrijos federacinėje žemėje, kuria naują šio krašto ir vyskupijos dangiškojo globėjo šv. Martyno tradiciją.

Iš Panonijos, dabartinės Vengrijos, kilęs šventasis ir vyskupas Martynas Tūrietis – vienas iš žinomiausių pasaulyje krikščionybės šventųjų, ypač garsėjantis artimo meilės ir vargšų šelpimo darbais – palaidotas Galijos mieste Tūre, dabartinėje Prancūzijoje. IV a. gyvenusio šventojo liturginė šventė minima lapkričio 11 d.

Eizenštato vyskupo sprendimu, šv. Martynas vyskupijoje nuo 2022 m. pradžios bus minimas kiekvieno mėnesio 11 d. Pirmasis minėjimas įvyko sausio 11 d. Surengtos specialios programos vaikams ir suaugusiems, Ägidius Zsifkovics, Eizenštato ganytojas, aukojo šventės Mišias Eizenštato Šv. Martyno katedroje.

Eizenštato vyskupija ir Burgenlando federacinė žemė rytuose ribojasi su Vengrija, šv. Martyno gimtine.

Piligriminį Šv. Martyno kelią ir jo atšakas iš Sombathėjaus, šv. Martyno gimtinės Vengrijoje, iki Tūro miesto Prancūzijoje, kur šv. Martynas du dešimtmečius vyskupavo, 2005 m. Europos Taryba įrašė į Europos kultūrinių kelių sąrašą. 2016 m. šv. Martyno jubiliejaus proga, kroatų kilmės Eizenštato vyskupas Ägidius Zsifkovics vadovavo regioninio Panonijos Šv. Martyno kelio inauguracijai. Ši maždaug 300 km ilgio piligriminio kelio atkarpa iš Slovakijos sostinės Bratislavos veda iki Burgenlando pietuose esančio Sankt Martin an der Raab miestelio – kerta daug kitų miestų ir miestelių, taip pat šv. Martyno gimtąjį Sombathėjų ir Eizenštatą, Burgenlando sostinę.

Vyskupas Ä. Zsifkovics išreiškė viltį, kad šv. Martyno pagerbimas kiekvieno mėnesio 11 dieną padės sustiprinti tikėjimą ir sukurs naują tradiciją. Pirmojo diecezinio minėjimo sausio 11 d. tema buvo „Šv. Martynas – tikėjimo liudytojas“. Susitikimuose šv. Martyno garbei buvo skaitomos maldos į šv. Martyną iš naujai išleistos maldaknygės.

316 ar 317 m. gimęs šv. Martynas buvo romėnų tribūno sūnus. Tėvo pageidavimu įstojo į legioną. Po atsivertimo ir krikšto Martynas metė karo tarnybą ir tapo eremitu. 371 m. tapo Tūro vyskupu, mirė 397 m. lapkričio 8 d. Palaidotas lapkričio 11 d. Daugybės Europoje ir kitur pasaulyje bažnyčių, miestų, miestelių ir kaimų, regionų ir vyskupijų dangiškasis globėjas žinomas pirmiausiai tuo, kad su sušalusiu varguoliu pasidalijo savo apsiaustu. (SAK / Vatican News)

2022 sausio 15, 13:21