Paieška

PJD simboliai Evoroje PJD simboliai Evoroje  

Artėjant PJD 2023 Lisabonoje

„Jaunimui reikia žmonių, kurie jais pasitikėtų, kurie atpažintų ir padėtų atpažinti jų gyvenime gėrio daigus"

„PJD simboliai mums yra bendrystės su popiežiumi, Visuotine Bažnyčia ir pasaulio jaunimu ženklas. Raginu jus išgyventi šį malonės laiką su krikščionišku džiaugsmu, įsisąmoninus, kad Viešpats Jėzus yra su mumis. Puoselėjame mūsų viltį ir pasitikėjimą, griežtai laikydamiesi pandeminių saugumo taisyklių, kurias paskelbė vyriausybė“, – rašo Portugalijos Evoros arkivyskupijos ganytojas Francisco Senra Coelho savo žinioje, kurią pasiuntė jaunuoliams, kai artėjančių PJD 2023 Lisabonoje kontekste Pasaulio jaunimo dienų simboliai – kryžius ir Mergelės Marijos atvaizdas – sausio 10 d. Evoros arkivyskupijoje pradėjo piligrimystę, kuri tęsis iki sausio 15 d. 

Arkivyskupas Coelho kviečia melstis, kad šį sausio mėnesį, kuris baugina dėl blogėjančios pandeminės situacijos, „galėtume labiau vertinti mūsų susitikimus, kad geriau atliktume tai, kas leidžiama daryti“. Primindamas popiežiaus mintį, kad PJD nėra fejerverkai ar entuziazmo akimirkos, bet popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva 1985 m. pradėto ilgo kelio etapai, arkivyskupas pabrėžė, kaip svarbu lydėti jaunimą. „Jaunimui reikia žmonių, kurie jais pasitikėtų, kurie atpažintų ir padėtų atpažinti jų gyvenime gėrio daigus. Dažnai problema yra ne jaunuoliai, o suaugusieji; drungni krikščionys, kurie yra atsainūs Jėzaus mokiniai; per daug biurokratinė Bažnyčia, kuri visiems nurodinėja, ką kiekvienas turi daryti, bet nėra Dievo šeima, galinti džiaugsmingai keliauti kartu, pripažindama savo trūkumus“, – pabrėžia vyskupas. „Daug jaunuolių atitolo nuo mūsų, suaugusiųjų, nuo mūsų, krikščionių, nuo mūsų, Bažnyčios, nes nerado gyvo šventumo, gero, gražaus ir tikro gyvenimo pavyzdžio, kuris patrauktų ir žavėtų. Pasirengimas palydėti jaunus žmones – tai esminis sielovadinės reformos ir atsivertimo požymis, kurio dėka Bažnyčia tampa išeinančia Bažnyčia, pabrėžia arkivyskupas Francisco Senra Coelho žinioje, paskelbtoje PJD simbolių piligrimystės Portugalijos Evoros vyskupijoje proga.

(DŽ/SIR)

2022 sausio 11, 14:28