Paieška

Porciunkulės koplyčia Porciunkulės koplyčia 

Šv. Pranciškaus jubiliejai. Italijos vyskupų ir pranciškonų susitarimas

Centrinės Italijos pranciškonų vadovai ir vietiniai vyskupai pasirašė ketinimų protokolą dėl vieningo požiūrio ir suderintų veiksmų rengiantis keliems svarbiems šv. Pranciškaus Asyžiečio jubiliejams.

Ketinimų protokolas pasirašytas pirmadienį, lapkričio 29 dieną, Grečio miestelyje, kuris yra glaudžiai susijęs su vienu iš šv. Pranciškaus 800 metų jubiliejų, kurių bus penki ir visi bus iškilmingai minimi nuo 2023 iki 2026 metų.

Pirmieji du sukanka 2023 metais: 800 metų nuo Pranciškonų regulos paskelbimo – Regola Bollata buvo šv. Pranciškaus padiktuota Riečio mieste – ir pirmosios Prakartėlės, Pranciškaus Asyžiečio įrengtos Greče, Riečio provincijoje, kad savo akimis pamatytų ir kitiems parodytų vargą, lydėjusį Jėzaus užgimimą ir Dievo, kuris dalijasi mūsų žmogiškumu, grožį.

2024 metais minimos Šv. Pranciškaus stigmos – žmogaus akimis slėpiningas įvykis: nukryžiuoto Jėzaus žaizdų, dėl Asyžiečio mistinio susitapatinimo su Kristaus neturtu ir kančia, atsivėrimas pranciškonų steigėjo kūne per apsireiškimą, įvykusį La Vernos kalnuose, netoli Areco miesto, Toskanoje.

2025 metais: Saulės giesmės (Kūrinių giesmės) jubiliejus – giesmės, kuri laikoma krikščioniškos literatūros perlu, kartu, bene pirmuoju eilėraščiu italų kalba, Pranciškaus parašytu 1225 m.

2026 metais minimos šv. Pranciškaus, Italijos globėjo, žemiškos mirties Asyžiaus Porciunkulėje ir užgimimo dangui 800 metinės.

Ketinimų protokolo signatarai yra trys Italijos vyskupai – Asyžiaus, Riečio, Areco ir pranciškonų Umbrijos, Lacijaus ir Toskanos provincijų provincijolai. Dokumento pasirašymo akte nuotoliniu būdu iš Betliejaus dalyvavo t. Francesco Pattonas, Pranciškonų Šventosios Žemės kustodas.

Protokolas dėl penkių šv. Pranciškaus jubiliejų minėjimo pasirašytas Greče, lapkričio 29 dieną neatsitiktinai: tą dieną minimi visi pranciškonų šventieji, nes tą dieną 1223 m. popiežius Honorius III galutinai patvirtino Regola Bollata. (SAK / Vatican News)

2021 gruodžio 01, 09:34