Paieška

Susitikimas prieš sinodą Susitikimas prieš sinodą 

Sinodinė kelionė: svarbus visų balsas

Viena iš vyraujančių sinodinio proceso minčių – kad jame dalyvautų visi, įskaitant nutolusius nuo Bažnyčios, abejingus krikščionių religijai ar visai netikinčius. Netoli Romos esančių dviejų kaimyninių vyskupijų vyskupas parašė laišką miestų merams, o per juos kreipėsi ir į valdžios institucijų bei visuomeninių asociacijų atstovus, patikindamas, jog trokšta „išklausyti visus“.

Tivolio miesto tikinčiųjų bendruomenė gruodžio 8-ąją Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilmės proga rinkosi į katedrą vyskupo Mauro Parmeggiani aukotas iškilmės Mišias ir kartu paminėti reikšmingą istorinę sukaktį – prieš 365 metus Tivolio gyventojų pasiaukojimą Nekaltai Pradėtajai Marijai, kad ši juos išgelbėtų nuo maro.

M. Parmeggiani, kuris kartu yra ne tik Tivolio vyskupijos, bet ir kaimyninės Palestrinos vyskupijos ganytojas, Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną pradėjo laiško-kvietimo jungtis į sinodinį procesą įteikimo kampaniją. Visų pirma jis laišką simboliškai įteikė Mišiose dalyvavusiam Tivolio merui, o per jį – visų vietinių valdžios ir kariuomenės institucijų, visuomeninių ir socialinių, kultūros ir sporto, sveikatos ir viešojo saugumo, senolių ir savanorių asociacijų atstovams ir visiems geros valios žmonėms.

„Ateinu užduoti keleto klausimų“, – rašo laiške vyskupas, išreikšdamas viltį, kad sulauks atsakymų iki 2022 m. kovo 15 dienos. „Man ir kitiems vyskupams, kaip ir mūsų parapijų tikintiems krikščionims, bus labai svarbu išklausyti jus, kad vis geriau ir tinkamiau gebėtume atsiliepti į Jėzaus mums pavestą uždavinį skelbti Evangelijos džiaugsmą pasauliui, kurį jūs gerai pažįstate ir kuriame kiekvienas, pagal savo įsipareigojimų sferą, esate pašaukti prisidėti savu įnašu, o tai neišvengiamai susiję ir su kitų gyvenimu“, – parašė vyskupas.

Jo laiškas adresatus pasieks ne tik paštu ar el. paštu, bet ir per vyskupijos ir parapijų sinodinio proceso referentus. Atsakymus į vyskupo laišką galima siųsti anonimiškai. (SAK / SIR / Vatican News)

2021 gruodžio 21, 15:07