Paieška

Šv. Petro bazilikos šventosios durys, atidaromos per Jubiliejų Šv. Petro bazilikos šventosios durys, atidaromos per Jubiliejų 

Pasirengimai Jubiliejiniams 2025 metams

Šventojo Sosto spaudos salės komunikate pranešama, kad Jubiliejinių 2025 metų parengiamieji darbai yra patikimi Naujojo evangelizavimo tarybai. Pranešime priduriama, jog šiomis dienomis jau įvyko Tarybos pirmininko arkivyskupo Rino Fisichella ir kitų Šventojo Sosto institucijų vyresniųjų susitikimai, kuriuose buvo kalbama apie būsimus šventuosius Jubiliejinius metus.

Prieš keletą dienų Italijos spaudoje pranešta apie arkivyskupo R. Fisichella ir Romos mero R. Gualtieri susitikimą. Italijos vyriausybė pasiūlė Romos merą skirti Jubiliejinių metų komisaru. Šventieji Jubiliejiniai metai visų pirma yra visos Katalikų Bažnyčios gyvenimo įvykis, tačiau savo svarba ir vyksmu jis neišvengiamai paliečia visą Romos miestą. 

Jubiliejiniai metai, jei istorinės sąlygos leidžia, paprastai skelbiami kas 25 metus. Pirmą kartą jie paskelbi 1300 metais, Bonifaco VIII pontifikato metu. 2025 metais jie bus švenčiamas 27-ąjį kartą. Tačiau popiežiai gali paskelbti ir neeilinius Jubiliejinius metus, kaip kad padarė popiežius Pranciškus 2015 metais, paskelbęs Gailestingumo Jubiliejinius metus. 

Vienas iš pagrindinių Jubiliejinių metų simbolių yra šventųjų durų atidarymas ir uždarymas. Patys Jubiliejiniai metai yra karštas kvietimas visiems atsiversti, susitaikyti, būti solidariems ir teisingiems Dievui ir artimui. Jubiliejiniai metai taip pat yra piligrimysčių metai, ypač į Romą, į jos didžiąsias bazilikas, prie apaštalų Petro ir Pauliaus kapų. (RK / Vatican News)

2021 gruodžio 27, 13:25