Paieška

Sujapos Švč. Mergelė Sujapos Švč. Mergelė 

Gruodžio 8 d. prasideda Sujapos Marijos – hondūriečių Motinos – jubiliejiniai metai

Sujapos Švč. Mergelė Marija yra Hondūro dangiškoji globėja, o stebuklingąja vadinama Sujapos Marijos statulėlė – bene žinomiausias Dievo Motinos atvaizdas centrinėje Amerikoje. Statulėlės atradimo 275 metų proga popiežius Pranciškus leido švęsti Sujapos Marijos jubiliejinius metus.

Jie prasideda trečiadienį, gruodžio 8 dieną, Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilmės dieną, ir tęsis iki 2023 m. vasario 3 d. – Sujapos Marijos atlaidų. Apaštališkosios penitenciarijos nutartimi, piligrimai, apsilankantys Sujapos Marijos bazilikoje per jubiliejinius metus arba kitu būdu dalyvausiantys jubiliejaus liturginiuose minėjimuose, gali pelnyti visuotinius atlaidus įprastinėmis sąlygomis ir gauti popiežiaus palaiminimą.

Mažutė, tik kiek daugiau nei 6 cm dydžio medinė statulėlė, 1747 m. surasta Sujapos vietovėje prie pat Tegusigalpos, Hondūro sostinės.  Dabar statulėlė saugoma koplyčioje prie didingos Mergelės Marijos bazilikos, kuri yra didžiausia katalikų šventovė Hondūre. Kasmet vasario 3 dieną tūkstančiai tikinčiųjų iš visos Centrinės Amerikos dalyvauja tituliniuose atlaiduose Sujapos Marijos šventovėje. Pasibaigus atlaidams bazilikoje, statulėlė keliauja po įvairias krašto vietoves, lydima Sujapos Marijos riterių ordino narių.

Būtent vasario 3-ąją statulėlė buvo atrasta. Pasakojama, kad darbininkas Alejandro Colindresas po sunkios darbo dienos su sūnumi pasiliko nakvoti kalnuose. Naktį jį pažadino diegimas nuo į jo kūną įsirėmusio daikto. Paėmęs daiktą, jį nusviedė į tamsą, tačiau ryte vėl surado. Tai buvo minėtoji statulėlė, kurią jis pasiėmė su savimi.

Po kelių dešimtmečių Sujapos Švč. M. Marijai pastatyta koplyčia, netrukus pasklido garsas apie Marijos užtarimu patiriamas malones, Sujapos Marijos, liaudiškai vadinamos La Morenita, atvaizdą pradėta laikyti stebuklingu.

1925 m. popiežius Pijus XI suteikė Sujapos Švč. M. Marijai Hondūro globėjos vardą ir paskelbė vasario 3-ąją tituliniu minėjimu. 1954 m. prie koplyčios pašventinta nauja didelė Marijos šventovė.

1969 m. Sujapos Švč. M. Marija paskelbta Hondūro ginkluotojų pajėgų kapitone, 1983 m. popiežius šv. Jonas Paulius II šventovėje aukojo Mišias, 2015 m. popiežius Pranciškus Sujapos Marijos šventovei suteikė mažosios bazilikos vardą, visos Hondūro katalikų medijos, Suyapa medios, – radijas, televizija, socialiniai tinklai –dedikuotos Sujapos Švč. Mergelei.

Sujapos Dievo Motina yra visų hondūriečių motina, sakė Juan Angel Lopez Padilla, Hondūro vyskupų konferencijos sekretorius.

Iki pandemijos į vasario 3 dienos titulinius atlaidus Marijos bazilikoje susirinkdavo apie 1 200 000 maldininkų. Pastaruoju metu piligrimystes apribojo šalyje dėl pablogėjusios epidemiologinės padėties įvestas karantinas ir kitos kovos su koronaviruso plitimu normos. Tačiau 2020 metų kovo mėnesį hondūriečiai sulaukė staigmenos, kurią galima laikyti nepaprastu paties dangaus palaiminimu: Tegusigalpos arkivyskupas kartu su apaštališkuoju nuncijumi Hondūre tris dienas – kovo 29–31 d. – straigtasparniu su stebuklingąja Marijos statulėle ir Švč. Sakramentu monstrancijoje apskriejo visas krašto vyskupijas, simboliškai aplankydami visą šalį. Tai buvo dvasinės paguodos ir žmogiško artumo ženklas karantino apribojimų suvaržytiems hondūriečiams, išskirtinis Sujapos Marijos ir Švč. Sakramento palaiminimas ir malda, kad Švč. Marijos ir Eucharistinio Jėzaus užtarimu pandemija būtų nugalėta.

„Pandemijos krizės metu atminkime, jog danguje turime Motiną, mūsų valdovę, – Sujapos dangiškąją Mergelę. Su giliu tikėjimu melskime Supajos Dievo Motinos ir Jėzaus Švenčiausiajame  Sakramente, kad pasibaigtų pandemija. Reikia mūsų gilaus tikėjimo: stebuklai galimi tik su tikėjimu“, – pasakė skrydžio išvakarėse kardinolas Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tegusigalpos arkivyskupas.

Vis dėlto hondūriečius labiausiai traukia tituliniai Sujapos Marijos atlaidai sostinės Marijos bazilikoje ir tikėtina, jog per jubiliejinių metų didžiuosius atlaidus 2022 m. vasario 3-ąją sostinę Tegusigalpą užplūs minios tikinčiųjų.

Prieš kelerius metus, Hondūrą ištikusios politinės ir finansinės krizės laikotarpiu, vyskupai pavedė kraštą Sujapos Marijos motiniškai globai. Episkopato sekretorius ta proga titulinių atlaidų išvakarėse paaiškino hondūriečių tapatinimąsi su Sajupos madona.

„Namai be motinos tam tikra prasme yra tušti namai. Būtent todėl visų hondūriečių Motinos šventė, kai jos vardo bazilika prisipildo nesuskaičiuojamų maldininkų, tampa nepaprastu renginiu, kuris hondūriečių širdis pripildo vilties. Hondūriečiai Sujapos Marijos bazilikoje prisiliečia prie Hondūro svajonės – regi žemę, kurioje visi yra broliai ir seserys. Švenčiausioji Supajos Mergelė Marija įkūnija giliausius hondūriečių troškimus, nes ji yra Motina, visiems savo vaikams dovanojanti tikrąją tapatybę, jos dėka visi esame viena šeima.“ (SAK / Vatican News)

2021 gruodžio 07, 12:19