Paieška

Šv. Jonas Paulius II su kai kuriais Maldos už taiką susitikimo dalyviais 1986 spalio 27 d. Šv. Jonas Paulius II su kai kuriais Maldos už taiką susitikimo dalyviais 1986 spalio 27 d. 

Asyžiaus dvasia. Malda už Ukrainą ir Rusiją

Asyžiaus vyskupas, atmindamas Religijų už taiką maldos susitikimą, įvykusį 1986 metais Asyžiuje, kas mėnesį skelbiamoje maldos intencijoje pakvietė nuo gruodžio 27-osios iki sausio 27-osios melstis už Ukrainą ir Rusiją.

1986 metais religijų maldai už taiką Asyžiuje vadovavo popiežius šv. Jonas Paulius II. Dalyvavo kelių dešimčių religijų vadovai ir atstovai iš viso pasaulio. Per visus 2021 metus Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino, kartu su vyskupijos „Asyžiaus dvasios“ komisija, kas mėnesį kvietė melstis už teisingumą ir taiką įvairiuose pasaulio kraštuose ir regionuose. Gruodžio 27 d. paskelbta, kad „Asyžiaus dvasios“ intencija skirta Ukrainai ir Rusijai.

Vyskupas maldos intencijos pristatyme sako, jog „krizė pasienyje tarp Ukrainos ir Rusijos, kartu su visais kitais 2021 m. pabaigoje vykstančiais ginkluotais konfliktais, kelia rūpestį todėl, kad sukelia smurto ir naikinimo grėsmę. Dar kartą susidaro įspūdis, kad susidūrimus nulemia geopolitiniai planai ir ekonominiai interesai, kurie neturi nieko bendra su į juos įtraukiamų žmonių interesais. VViliamės suvienyti įvairių tikėjimų sielų balsus ir drauge praprašyti Dievo, kad visus polinkius į smurtą perkeistų į taikos troškimą. Visuomet yra kitų kelių nesutarimams spręsti, juos reikia ištirti, kad būtų išvengta kentėjimo, gedulo ir naikinimo. Pagal šią mintį taip pat prašome sustabdyti pavojingai augančias išlaidas naujiems ginklams įsigyti, jos buvo naudojamos net per pačius sunkiausius pandemijos mėnesius. Suvienykime maldos balsą su popiežiaus Pranciškaus ir daugelio kitų balsais – religijų, pilietinės visuomenės ir mokslo atstovų, prašančių apgręžti niekuo nepateisinamų ekonominių ir politinių sprendimų kursą.

Pinigai, investuojami ginklų arsenalams didinti, vietoj to tebūna skiriami skurdo skandalui šalinti, rašo Asyžiaus vyskupijos portale vyskupas Domenico Sorrentino.

Sutapytos lėšos galėtų būti pervedamos į specialų fondą prie JTO, kad būtų galima padėti kenčiantiems nuo pandemijų, vargo ir klimato kaitos, patikino Asyžiaus vyskupas, paraginęs visus dvasinėje vienybėje, kiekvienas kaip mano tinkamiausia, melstis šiomis taikos intencijomis. (SAK / Vatican News)

 

2021 gruodžio 31, 13:41