Paieška

Stasys Žilys Stasys Žilys 

A†A prel. Stasys Žilys (1924–1948–2021)

Penktadienio, gruodžio 10 d., rytą Romoje mirė prelatas Stasys Žilys.

Jis gimė 1924 m. rugsėjo 24 d. Žemaitijoje, Dargalių kaime netoli Šilalės. 1943 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją, mokslus tęsė Eichšteto kunigų seminarijoje, vėliau Romoje. 1948 m. gruodžio 18 d. Romoje jam buvo suteikti kunigo šventimai. Nuo 1951 iki 1957 m. kun. S. Žilys dirbo Kanadoje. Grįžęs į Romą, 1959 m. Popiežiškajame Grigaliaus universitete apsigynė teologijos daktaratą. Tris dešimtmečius dirbo Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyve, tuo pat metu būdamas ir Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos dvasios tėvas. Šias pareigas jis ėjo iki mirties.

Prel. Stasys Žilys yra parašęs knygų apie Vatikano II susirinkimo atnaujintą liturgiją, išeivijoje ir Lietuvoje skelbta jo poezija, Lietuvoje, Italijoje ir Kanadoje eksponuoti tapybos darbai. 2014 m. jis buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos ordino Už nuopelnus Lietuvai komandoro kryžiumi.

Prel. Stasys Žilys (iš Vatikano radijo archyvo) 1’28”
2021 gruodžio 10, 09:43