Paieška

Jordanija Jordanija 

Sinodinis kelias Jordanijoje: liudyti Kristų

Iškilmingomis Mišiomis oficialiai pradėtas įsiklausymo ir įsižiūrėjimo kelias Jordanijoje. Mišiose dalyvavo skirtingiems ritams priklausantys krikščionys. Misionierius kunigas Hani Polus Hal Jameel sakė, jog Bažnyčia vis labiau trokšta bendrystės ir brolybės. „Tai bus konkreti proga liudyti artimo meilę“.

Ir maža Jordanijos Bažnyčia pradėjo savo sinodinį kelią. Artimųjų Rytų šalyje, kur krikščionys yra mažuma, sudaranti apie 6% gyventojų, iškilmingomis Mišiomis pradėtas įsiklausymo ir įsižiūrėjimo kelias.

Išties įspūdingas atidarymas, nes Eucharistijoje dalyvavo įvairių šalyje gyvuojančių ritų krikščionys. Apie iškilmingą renginį pasakoja kunigas Hani Polus Hal Jameel. Pasak jo, Mišiose buvo juntama ypatinga bendrystės dvasia. „Būtent tuo momentu tapo akivaizdu, kad Bažnyčia vis labiau trokšta dalyvavimo ir brolybės“.

Nors vietos vyskupai dar nepaskelbė konkrečių gairių sinodiniam keliui, kunigas Hal Jameel yra įsitikinęs, kad tai suteiks puikią progą būti patikimais Evangelijos ir artimo meilės liudytojais. „Tiesa, kad esame mažuma, tačiau galime tapti liudijančia Bažnyčia, padėdami pažinti Kristų tiems, kurie apie jį negirdėjo.“ Kunigas sako, jog sinodinis kelias gali atverti galimybes bendradarbiauti skirtingų ritų krikščionims ir paskatinti juos kartu darbuotis įveikiant sunkumus, su kuriais susiduria šalis. Didžiausi pastarojo laikotarpio iššūkiai – naujos skurdo formos ir tūkstančiai migrantų, bėgančių iš savo tėvynės dėl karo ir neramumų, apibendrina kun. Hani Polus Hal Jameel.

(DŽ/Vatican News)

2021 lapkričio 18, 13:12