Paieška

Popiežius Pranciškus ir trapistas br. Jean Pierre Schumacher, Maroke, 2019 m. kovo 31 d. Popiežius Pranciškus ir trapistas br. Jean Pierre Schumacher, Maroke, 2019 m. kovo 31 d. 

Mirė paskutinis Tibhirino trapistų vienuolis

Br. Jean-Pierre Schumacher mirė sekmadienį, lapkričio 21 dieną, tą patį rytą gavęs sakramentinį ligonių patepimą. 97 metų amžiaus vienuolis, paskutinysis Tibhirino trapistų bendruomenės narys, pastaruoju metu gyveno Atlaso Dievo Motinos trapistų vienuolyne Maroke.

Velionis priklausė Tibhirino trapistų bendruomenei, kurios nariai 1996 metais buvo pagrobti ir žiauriai nužudyti. Kai septyni palaimintaisiais paskelbti trapistų kankiniai buvo pagrobti per Alžyro pilietinį karą, br. Jean-Pierre Schumacher buvo kitur. 2019 metais Maroke lankęsis popiežius Pranciškus susitiko su prancūzu br. Jean-Pierre Schumacher ir pabučiavo jo ranką. 2020 m. gruodį vienuolis trapistas persirgo COVID–19.

Vienuolių pagrobimo ir nužudymo įvykis tebėra ne iki galo išaiškintas. Vienuolius naktį iš Tibhirino vienuolyno pagrobė islamistų kovotojai, mainais pareikalavę suimto Islamistų armijos lyderio išlaisvinimo. Po poros mėnesių buvo surastos nukirsdintų vienuolių galvos, tačiau ligi šiol nesurasti jų kūnai. Taip pat nežinoma kas iš tikrųjų įvykdė Tibirino vienuolių egzekuciją – įtariama, kad galėjo prisidėti Alžyro kariuomenės ir saugumo pareigūnai.

Septyni trapistų kankiniai buvo paskelbti palaimintaisiais 2018 metais per Orano katalikų katedroje vykusias beatifikacijos apeigas, kartu su kitais dvylika Alžyro katalikų kankinių. Tarp jų – Orano vyskupas Pierre Claverie, nužudytas tais pačiais 1996 metais. Palaimintieji kankiniai – devyniolika vienuolių, įskaitant šešias vienuoles, – buvo nužudyti nuo 1994 iki 1996 m.

Nors pilietinio karo ir islamistinio terorizmo pavojus Alžyre buvo tapęs akivaizdžiu, vyskupas P. Claverie, daugelis dvasininkų ir vienuolių, įskaitant Tibhirino trapistus, nutarė nesitraukti iš Alžyro, o iki galo liudyti brolystės ir draugystės ryšius, kuriuos buvo užmezgę su alžyriečiais, paprasčiausiai pasilikti ir būti su jais, puoselėti dialogą ir tapti taikingo sugyvenimo ženklu. Integravęsi į vietinio gyvenimo kontekstą, jie norėjo būti paprastais krikščionimis, gyvenančiais šalia musulmonų, liudijančiais nekainuojančią krikščionišką artimo meilę ir, pagal išgales, suteikiančiais paramą kaimynystėje gyvenantiems vargstantiems. Tačiau islamistų teroristai juos palaikė priešais ir nužudė.

Alžyro kankinių beatifikacijos byla buvo pradėta po to, kai jie buvo prisiminti 2000 metais Romoje prie Koliziejaus įvykusiame XX-ojo amžiaus kankinių minėjime. Jame taip pat paminėta 114 tikėjimo liudytojų iš Lietuvos, gyvybės kaina paliudijusių ištikimybę Evangelijai. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 22, 12:19