Paieška

Kardinolas Sean O'Malley Kardinolas Sean O'Malley 

Kardinolas S. O’Malley: „Negalime pataisyti to, ko nepripažįstame“

Kasmet lapkričio 18-ąją minima 2015 m. Europos Tarybos įvesta Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos nuo lytinio išnaudojimo diena. Ją trečiadienį per bendrąją audienciją paminėjo popiežius Pranciškus. Šia proga Italijoje surengto simpoziumo dalyvius pasveikino Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos vadovas kardinolas Sean O’Malley.

„Tikiuosi, kad ši iniciatyva taps proga apmąstymams, sąmoningumo ugdymui ir maldai, siekiant padėti aukoms žmogiškai ir dvasiškai atsigauti“, – sakė trečiadienį popiežius, primindamas labai didelę atsakomybę, kuri tenka šeimoms, parapijoms, mokykloms, taip pat laisvalaikio ir sporto institucijų vadovams ir darbuotojams. Jie turi ypatingą pareigą saugoti jiems patikėtus paauglius ir jaunuolius, nes šiose aplinkose įvyksta daugiausia piktnaudžiavimų.

Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos vadovas kardinolas Sean O’Malley atsiuntė sveikinimą šiemetinės Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos nuo lytinio išnaudojimo dienos proga surengto simpoziumo dalyviams. Simpoziumą surengė Italijoje jau kuri laikas veikiantis „Mėlynasis telefonas“ – pranešimų apie galimus išnaudojimo atvejus registravimo ir skubios pagalbos vaikams tarnyba.

Kardinolas rašo, kad nepilnamečių lytinis išnaudojimas yra viena skaudžiausių žmonijos problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, lytinę prievartą patiria kas penkta moteris ir kas tryliktas vyras iki 18 metų amžiaus ir kad arti dviejų trečdalių aukų niekada nepraneša apie patirtą prievartą. Labai niūrūs yra ir naujausi duomenys apie vaikų seksualinio išnaudojimo mastą Katalikų Bažnyčioje. Kardinolas primena neseniai Prancūzijoje paskelbtą nepriklausomos komisijos, tyrusios lytinio išnaudojimo atvejus, ataskaitą. Pasak jos, 1950–2020 m. laikotarpiu Bažnyčios aplinkoje seksualinę prievartą patyrė 216 000 vaikų. Australijoje panašų tyrimą atlikusi komisija nustatė, kad 40% vaikų seksualinio išnaudojimo atvejų įvyko su Katalikų Bažnyčia susijusioje aplinkoje.

„Tai bauginanti statistika“, – rašo kardinolas. „Tačiau negalime leisti, kad mūsų reakcija į šias statistikas užgožtų jų tikslą. Turime atsiminti ir įvertinti, kad tai yra priemonės, kurių Bažnyčia ėmėsi šioms žaizdoms gydyti.“ Kardinolas atkreipia dėmesį ir į tai, jog išnaudojimus tyrusios komisijos taip pat pateikia labai naudingų patarimų, kaip pertvarkyti žlugusias sistemas. „Negalime pataisyti to, ko nepripažįstame. Negalime atkurti sugriauto pasitikėjimo, jei nesigilinsime į reikalo esmę. Tam reikia sąžiningo, , nepriklausomo tyrimo“, – tvirtina kardinolas, vadovaujantis Popiežiškajai nepilnamečių apsaugos komisijai. „Kaip Bažnyčia turime būti atviri ir mokytis iš pilietinės visuomenės bei akademinės bendruomenės, turime atsižvelgti į mokslinius tyrimus, kad mūsų prevencijos strategija ir apsaugos politika būtų veiksminga. Mokydamiesi vieni iš kitų, galime tapti Bažnyčia ir visuomene, kuriai vaikų apsauga yra vienas svarbiausių prioritetų. Tam reikia stiprinti pasitikėjimu grįstus santykius ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.“

Kardinolas Sean O’Malley, kuris, kaip Bostono arkivyskupas, šiomis dienomis dalyvavo Baltimorės mieste vykusiame JAV vyskupų konferencijos posėdyje, baigdamas savo laišką, praneša ir apie Baltimorėje lapkričio 18-ąją surengtą maldos už išnaudojimo aukas susitikimą, į  kurį pakviesti prievartą patyrę asmenys, jų advokatai, katalikų vyskupai ir kunigai, kitų konfesijų ir pilietinės visuomenės atstovai. „Saulei leidžiantis susirinksime Baltimorės mieste, kad pakartotume savo įsipareigojimą visi – tikinčiųjų bendruomenė ir pilietinė visuomenė – kartu su nukentėjusiaisiais eiti į visą gyvenimą trunkančią mūsų visų pagijimo kelionę.“ (jm / Vatican News)

2021 lapkričio 18, 15:44