Paieška

JAV vyskupų konferencijos posėdis JAV vyskupų konferencijos posėdis 

JAV vyskupai paskelbė dokumentą apie Eucharistiją, tačiau politikų nemini

JAV vyskupai, šiomis dienomis Baltimorėje dalyvaujantys rudens plenariniame posėdyje, trečiadienį, lapkričio 17 d., didele balsų dauguma patvirtino dokumentą apie Eucharistiją, kuriame neužsimenama apie katalikus politikus, vertus ar nevertus priimti Komuniją.

Po trumpos viešos diskusijos, vykusios po ilgų privačių pokalbių, 222 vyskupai balsavo už dokumentą, 8 – prieš, o 3 susilaikė. Trisdešimties puslapių dokumentą, pavadintą „Eucharistijos slėpinys Bažnyčios gyvenime“, parengė JAV vyskupų konferencijos tikėjimo mokymo komitetas.

Kai kurie JAV vyskupai laikosi nuomonės, kad katalikai politikai, kurie viešai palaiko su Bažnyčios mokymu nesuderinamas pozicijas, neturėtų priimti Komunijos. Ši pozicija buvo užaštrinta prieš JAV prezidento rinkimus ir rinkimų kampanijos metu buvo dažnai naudojama kaip argumentas prieš Joe Bideną, kuris yra praktikuojantis katalikas, tačiau kaip politikas nepasisako už visišką aborto uždraudimą. Tarp JAV katalikų ir jų ganytojų sukurstyta polemika nesiliovė ir po Joe Bideno išrinkimo prezidentu. Birželio mėnesį vyskupų konferencija pranešė apie savo ketinimą paskelbti dokumentą dėl vadinamojo eucharistinio koherentiškumo. Jau tada kai kurie vyskupai atvirai reiškė abejones dėl tokio dokumento skelbimo tikslingumo, teigė, kad toks dokumentas būtų ne tiek Bažnyčios mokymą aiškinantis dokumentas, kiek deklaracija prieš politikus, kurie užima Bažnyčios mokymui priešingas pozicijas, kad draudimas kai kuriems katalikams politiniams lyderiams priimti Komuniją gali įvelti vyskupų konferenciją į kovą, kuri pakenktų šalies politinei kultūrai.

Dabar paskelbtas dokumentas nenustato konkrečių normų, kurios turėtų galioti visose JAV vyskupijose, bet tik siūlo bendras gaires. Pabrėžiama, kad tik vietos vyskupas turi teisę priimti atitinkamus sprendimus savo kanoninėje teritorijoje. Dokumente taip pat neįvardytas nė vienas konkretus politikas.

Apie pastaruoju metu JAV bažnyčioje vykusią polemiką netiesiogiai kalbėjo ir popiežius Pranciškus. Rugsėjį, po jo vizito Slovakijoje į Romą skrendančiame lėktuve vykusios spaudos konferencijos metu buvo paklausta, ką Pranciškus apie tai mano. Atsakydamas popiežius visų pirma pažymėjo, kad per visą jo kaip kunigo gyvenimą nėra buvę atvejo, kad jis būtų atsisakęs kam nors duoti Komuniją. Popiežius sakė, kad Komunijos davimo ar nedavimo klausimas yra visų pirma pastoracinis. Pasak Pranciškaus, Bažnyčios istorijoje netrūksta pavyzdžių, kad, kai vyskupai nesugebėdavo ganytojiškai išspręsti iškildavusių sunkumų, jie užimdavo ne ganytojišką, bet šališką politinę poziciją. Kai Bažnyčia gina kokį nors principą ir tai daro ne pastoraciniu būdu, ji užima politinę poziciją. Vyskupas visada turi būti ganytojas, o ne tas, kuris smerkia, sakė popiežius. (jm / Vatican News)

2021 lapkričio 18, 15:47