Paieška

Migrantai prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos Migrantai prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos 

ES vyskupai: „Negalime leisti, kad migrantai žūtų prie mūsų sienų“

Europos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) ketvirtadienį, lapkričio 11 d., išplatino pareiškimą apie migrantų ir pabėgėlių humanitarinę situaciją Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje.

COMECE pareiškime kreipiasi į ES šalis ir į visus geros valios žmones prašydama konkrečiais veiksmais solidarizuotis su migrantais ir pabėgėliais, kurių padėtis yra dramatiška.

Su kiekvienu žmogumi reikia elgtis žmoniškai, turi būti gerbiamas jų orumas ir pagrindinės teisės, nepaisant jų teisinio statuso, pareiškė ES vyskupų konferencijų komisija. Pareiškime prašoma suteikti konkrečią paramą stokojančioms migrantų ir prieglobsčio prašančiųjų šeimoms ir kitiems asmenims, ypač vaikams, pagyvenusiems ir pažeidžiamiems žmonėms.

COMECE, palaikydama ir pakartodama dažnus Lenkijos vyskupų konferencijos pareiškimus pastaraisiais mėnesiais, prašo migrantų krizę spręsti visų pirma kaip humanitarinę krizę, kartu padėkojo Lenkijos katalikams, Bažnyčios institucijoms ir geros valios žmonėms už teikiamą materialinę ir dvasinę paramą prie sienos įstrigusiems stokojantiems žmonėms.

„Negalime leisti, kad žmonės žūtų prie mūsų sienų“, – pareiškė COMECE, prašydama ES dėti visas pastangas, kad būtų išvengta tokių tragedijų, sumažintas skausmas žmonių, kurie dėl karų, smurto, socialinių ar ekonominių perspektyvų neturėjimo išvyko iš savo krašto, ir padėti Lenkijai bei kitiems panašią situaciją patiriantiems ES kraštams spręsti prie sienos iškilusį humanitarinį iššūkį. Pasak COMECE, migrantų ir pabėgėlių išnaudojimas ir instrumentalizavimas gali sukelti rimtas humanitarines pasekmes ir to reikia vengti. 

Europos vyskupų konferencijų komisija patikino, jog dalijasi popiežiaus Pranciškaus susirūpinimu Baltarusijoje kenčiančiais žmonėmis ir prašymu vykdyti teisingumą, užtikrino savo maldas už mirusius dėl šios tragedijos ir jų artimuosius, padrąsino ES ir tarptautinę bendruomenę taikingai, dialogo būdu spręsti nesiliaujančią įtampą, gerbti žmogaus orumą ir tarptautinę teisę. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 11, 12:52