Paieška

Migrantai prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos Migrantai prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos 

Baltarusijoje sekmadienį buvo meldžiamasi už migrantus

Pasaulinės vargstančiųjų dienos išvakarėse Baltarusijos vyskupai paragino melstis už šalies teritorijoje esančius migrantus ir pabėgėlius.

Pasaulinės vargstančiųjų dienos Mišias Minsko katedroje aukojo neseniai tarnystę pradėjęs naujasis Minsko-Mogliavo arkivyskupas Juzafas Staneuskis. „Kas nepriima vargstančio žmogaus, tas išduoda Jėzaus mokymą ir negali būti jo mokinys“, – sakė arkivyskupas, cituodamas popiežių Pranciškų. Turime eiti pas vargstančiuosius visur, kur jie yra: gatvėje, kalėjime, ligoninėje, slaugos namuose ir net mūsų pačių namuose.

Prieš pat šių metų Pasaulinę vargstančiųjų dieną Baltarusijos vyskupai paskelbė kreipimasi, kuriame paprašė šalies katalikus melstis už migrantus ir, pagal galimybes, jiems padėti. „Kaip krikščionys negalime likti abejingi žmonių kančioms“, – rašo vyskupai. „Mūsų moralinė pareiga – prisidėti prie pagalbos migrantams, šiuo metu esantiems prie valstybės sienos.“

Migrantams remti buvo skirta sekmadienio Mišių visose Baltarusijos bažnyčiose rinkliava. Vyskupai taip pat paragino tikinčiuosius aukoti pinigus, maisto produktus, darbužius ir kitus būtinus daiktus. Visą pagalbą koordinuoti buvo įgaliotas Gardino vyskupijos „Caritas“.

Pareiškimą dėl migrantų ir pabėgėlių krizės paskelbė ir apaštališkasis nuncijus Baltarusijoje arkivyskupas Ante Jozič.

„Katalikų Bažnyčia kreipia didelį dėmesį į dabartinę migrantų situaciją Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje. Tūkstančiai žmonių iš Artimųjų Rytų ir kitų šalių bėga nuo daugybės sunkumų, su kuriais susidūrė savo šalyse, ieško kitos gyvenamosios vietos sau ir savo šeimoms. Nepaisant dabartinės politinės krizės Baltarusijoje, migrantų krizė reikalauja neatidėliotinų konkrečių sprendimų, kad būtų galima kontroliuoti migracijos srautus. Reikalingas ir visų solidarumas siekiant padėti žmonėms, ypač vaikams ir moterims, kurie jau daug dienų yra įstrigę Baltarusijos pasienyje su Europos Sąjunga.“

Nuncijus paragino visų susijusių šalių valdžios institucijas ryžtingai ir greitai imtis veiksmų, kad būtų rasti bent laikini sprendimai ir išgelbėtos žmonių gyvybės. Jis taip pat paragino visus tikinčiuosius ir toliau melstis už greitą migrantų krizės Baltarusijoje sprendimą. (jm / catholic.by / Vatican News)

2021 lapkričio 15, 15:23