Paieška

Faustinos Kowalskos dienoraštis Faustinos Kowalskos dienoraštis 

Šv. Faustina apie ištikimybę Viešpaties malonei

Spalio 5-ąją liturgija mini gailestingumo apaštalę šv. Faustiną Kowalską, Dievo Motinos Gailestingumo seserų kongregacijos vienuolę. Vienas iš didžiausių šventosios dienoraštyje išsakytų norų buvo troškimas kuo giliau įsismelkti į Jėzaus dvasią, susitapatinti su juo. Ne kartą šventoji tikino, jog to prašo pats Jėzus.

1935 m. Vilniaus Gailestingumo Motinos šventės išvakarėse Jėzus per regėjimą padovanojo Faustinai baltą abitą ir liepė užsivilkti, apjuosė liemenį virve, uždėjo purpurinį apsiaustą ir padavė tos pačios spalvos skarelę.

„Mano gyvenimas, nuo gimimo iki Kryžiaus mirties“ – tokia tebūna jūsų pašvęstojo gyvenimo taisyklė“, – pasakė per viziją Vilniuje Jėzus, kuris Faustinai apsireiškė taip, kaip kančios dienomis per nuplakdinimą, ir pridūrė: „Panašėki į mane ir gyvenk pagal šį pavyzdį: trokštu, kad giliau pasinertumei į mano dvasią“.

Žinomas šventosios išsakytas sielvartas, jog dailininko tapomas garsusis „Gailestingasis Jėzus“ su dviem iš krūtinės sklindančiais gailestingumo malonių spinduliais, nėra toks gražus, koks iš tikrųjų yra.

„Ne spalvų derinyje ar teptuko tikslume glūdi šio paveikslo grožis, o mano gailestingume“, – vizijoje pasakė Jėzus Faustinai, tą kartą neturėjusiai progos pasiguosti savo vyresniajai motinai Irenai Kryżanowskai, kuri po paveikslo apžiūros pas dailininką Eugenijų Kazimirowskį „pasiliko mieste savo reikalais“.

Pasak šv. Faustinos vyresniosios Vilniuje motinos Irenos (Maria Kryżanowska 1889–1971), Faustina numatė ne tik savo mirties dieną – spalio 5-ąją, bet ir tai, kad bus įvesta Dievo Gailestingumo šventė. Ji „taip švietė dvasingumu, kad nesinorėdavo palikti jos celės“, – užrašė atsiminimuose vienuolė. Irena Maria Kryżanowska, vienuolyno ugdytoja, naujokių vadovės ir generalinės vyresniosios padėjėja, mirė 1971 m. Vroclave.

Apie Faustinos dvasinio kelio pradžią yra išlikęs dar vienas išskirtinis liudijimas, ses. Margaritos – Onos Gimbutaitės (Anna Gimbutt, g. 1857 m.), Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno, kartu Faustinos Kowalskos naujokyno vyresniosios, tiesa, pačios Faustinos perpasakotas.

Pasak šv. Faustinos, pasiteiravusios, kaip jai toliau gilinti savo dvasinį gyvenimą, ses. Margarita atsakiusi aiškiai ir konkrečiai:

„Sese, jei ir toliau šitaip bendradarbiausi su Dievu, būsi tik žingsnis nuo artimiausios vienybės su Dievu (...). Ji turi pasižymėti ištikimybe Viešpaties malonei. Dievas ne visas sielas nuveda šiuo keliu“.

Ses. Margarita – Ona Gimbutaitė – Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno naujokyno ir seserų terciato vadovė, kurį laiką ėjusi vienuolyno vyresniosios Vilniuje pareigas, buvo vienuolinio gyvenimo pavyzdys seserims, ypač toms, kurioms vadovavo. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 05, 12:01