Paieška

Arkivysk. G. Grušas ir kun. M. Mitkevičius atnaujintoje Popiežiškosios Lietuvių kolegijos koplyčioje Arkivysk. G. Grušas ir kun. M. Mitkevičius atnaujintoje Popiežiškosios Lietuvių kolegijos koplyčioje  

Pašventintas naujas Lietuvių kolegijos Romoje altorius

Penktadienį, spalio 29-ąją, Popiežiškojoje šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje Romoje inauguruoti nauji 2021-2022 akademiniai metai. Šia proga pašventintas naujas kolegijos koplyčios altorius.

Altoriaus dedikavimo apeigoms vadovavo Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, dalyvaujant Kolegijos bendruomenei, Lietuvos Respublikos atstovams, Romos lietuviams, svečiams ir Kolegijos mecenatams iš Lietuvos.

Į naująjį altorių įdėtos šventųjų ir palaimintųjų relikvijos – Lietuvos globėjo kunigaikščio šv. Kazimiero ir penkių kankinių: šv. Eufrazijos, šv. Praksėdos, šv. Andriejaus Bobolės, vyskupo šv. Juozapato Kuncevičiaus ir vyskupo pal. Teofiliaus Matulionio.

Altoriaus dedikavimo šv. Mišias su Vilniaus arkivyskupu koncelebravo Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupai Rimantas Norvila ir Jonas Ivanauskas, mons. Rolandas Makrickas, Vatikano valstybės sekretoriato pareigūnas, Audrius Arštikaitis, Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius, Andrzej Pakula, Marijonų kongregacijos vyresnysis ir apie dvidešimt kunigų, įskaitant kolegijos bendruomenės narius, tarp kurių šeši lietuviai, šeši indai, latvis, korėjietis ir ganietis. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 30, 11:50