Paieška

Pasaulinė misijų diena Pasaulinė misijų diena 

Pasaulinė misijų diena: būti šalia kenčiančių krikščionių

Popiežiškųjų misijų draugijų Ispanijos nacionalinis direktorius kunigas José Maria Calderón palinkėjo, kad Pasaulinės misijų dienos Mišios įkvėptų melstis ir remti misijas.

Spalio 24 dieną Katalikų Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną – tai diena kasmet, kai globali visuomenė susivienija palaikydama misijas.

Štai Anglijoje ir Velse dienos renginius kuruoja „Missio“, oficiali Bažnyčios institucija, kuri rūpinasi misijomis užsienyje ir kviečia išreikšti solidarumą su broliais ir seserimis Kristuje, išgyvenančiais sudėtingus laikotarpius, patiriančius smurtą, skurstančius. 

Šventasis Tėvas temą šiųmetės dienos minėjimui parinko iš Apaštalų darbų knygos: „Mes negalime nekalbėti apie tai, ką matėme ir girdėjome“. Savo žinioje Pasaulinės misijų dienos minėjimui popiežius sakė, kad, kartą patyrę Dievo meilės galią, nebegalime jos neskelbti ir nesidalyti tuo, ką matėme ir girdėjome. Kunigas Anthony Chantry, Anglijos ir Velso „Missio“ nacionalinis direktorius, pratęsia popiežiaus žodžius, paminėdamas, kaip svarbu švęsti Pasaulinę misijų dieną, jei norime įveikti dabartines pasaulines problemas, stipriau įsipareigoti Jėzui, turime dirbti kartu, padėdami ir palaikydami vieni kitus visame pasaulyje, nes Misijų diena skatina išreikšti solidarumą, kylantį iš vienos, šventos, visuotinės ir apaštalinės Bažnyčios.

Pasaulinės misijų dienos proga Jungtinės Karalystės katalikai primins apie paramą įvairiems projektams, vienas jų – Nigerijoje, kurį „Missio“ remia jau daug metų. Šalyje, kuri dešimtmečius yra purtoma smurto, pagrobimų, 2010 m. Apaštalų Dievo Motinos seserys Kadunoje įsteigė tarpreliginę moterų tarybą, kuri ragina skirtingų tikėjimų moteris kartu dirbti siekiant taikos per įvairias formacijos programas, kurios sudaro sąlygas moterims veikti, padeda gydyti nesantaikos žaizdas ir skatina susitaikinimą. Tarybai nuo 2019 m. vadovauja s. Veronika. „Kai išugdai moterį, išugdai tautą. Vienijame moteris ir kuriame taiką. Visos religijos kalba apie meilę, nei viena nekalba apie karą“, – liudija s. Veronika.

Ispanijoje artėjant Misijų sekmadieniui spalio 19 d. buvo surengtas susitikimas, skirtas apžvelgti Popiežiškųjų misijų draugijų veiklą. Susitikime dalyvavo Ispanijos katalikų vyskupai, misionieriai, viešėjo ir Kazachstano Almatos vyskupas José Luis Mumbiela, ispanų misionierius.

Almatos vyskupas, kurio vyskupija yra viena iš 1 116 misijų teritorijų, kurias remia Popiežiškosios misijų draugijos, kalbėjo apie Kazachstano Bažnyčią – jauną, skurdžią, dėkingą už paramą ispanų katalikams. Vyskupas Mumbiela prisiminė metus, išgyventus tyloje sovietmečio okupacijos laikotarpiu, liudijo apie tikinčiųjų išlaikytą tikėjimą persekiojimų metu.  „Negalime būti paskutiniai, turime eiti pirmi, pradėti misijas, nes žmonės mūsų laukia“, – pabrėžė vyskupas.

Susitikime kalbėjo ir Mónica Marín, „Jatari“ asociacijos steigėja. Ji pasakojo apie misionierišką patirtį, išgyventą Peru, kaip tai perkeitė jos gyvenimą, paskatino raginti ir kitus jaunuolius palikti „sofos jaukumą“, kuris krikščionis sulaiko nuo misijų.

Popiežiškųjų misijų draugijų Ispanijos nacionalinis direktorius kunigas José Maria Calderón palinkėjo, kad Pasaulinės misijų dienos Mišios įkvėptų melstis ir remti misijas, kad tikintieji dar dosniau remtų misijų darbus nei pernai, kuomet surinkta 11 milijonų eurų.

(DŽ/Vatican News Service)

2021 spalio 22, 15:03