Paieška

Kardinolas Jorge Arturo Medina Estevez Kardinolas Jorge Arturo Medina Estevez 

Mirė kardinolas Jorge Arturo Medina Estevez

Sekmadienį, spalio 3 d., Čilės sostinėje Santjage, sulaukęs 94 metų amžiaus, mirė buvęs Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefektas kardinolas Jorge Arturo Medina Estevez.

Gimęs 1926 m. Čilės sostinėje, prieš įstodamas į kunigų seminariją Jorge Arturo Medina Estevez buvo baigę bakalaurines biologijos ir teisės studijas. Kunigo šventimai jam buvo suteikti 1954 m. Apsigynęs teologijos doktoratą kunigas J. A. Medina Estevez tris dešimtmečius dėstė Čilės katalikų universitete. 1962 m. popiežius Jonas XXIII jį paskyrė Vatikano II Susirinkimo ekspertu ir, eidamas šias pareigas, jis dalyvavo visuose Susirinkimo etapuose. 1984 m. jis buvo paskirtas Čilės Rankagvos vyskupijos augziliaru, o 1993 m. pradėjo vadovauti Valparaiso vyskupijai.

1996 m. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Jorge Arturo Medina Estevezą paskyrė Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefektu, o 1998 m. vasario 21 d. konsistorijoje jam suteikė kardinolystę. 2005 m., kaip vyriausias diakonų luomo kardinolas, Jorge Arturo Medina Estevez paskelbė apie popiežiaus Benedikto XVI išrinkimą. Pasitraukęs iš kongregacijos prefekto pareigų 2008 m. jis sugrįžo į gimtąją Čilę.

Popiežius Pranciškus į Čilę pasiųstoje užuojautos telegramoje mini velionį kardinolą kaip uolų Dievo ir Bažnyčios tarną ir meldžia Viešpatį, kad jam suteiktų nevystantį dangiškosios garbės vainiką. (JM / Vatican News)

2021 spalio 04, 14:59