Paieška

Minsko-Mogiliavo arkivyskupas Juzafas Staneuskis Minsko-Mogiliavo arkivyskupas Juzafas Staneuskis 

Minsko ir Mogliavo arkivyskupas iškilmingai įžengė į katedrą

Spalio 23 dieną, iškilmingai įžengdamas į Minsko katedrą, oficialiai eiti pareigas pradėjo rugsėjo mėnesį popiežiaus paskirtas naujasis Minsko-Mogiliavo arkivyskupas Juzafas Staneuskis.

Kaip informuoja Katalikų Bažnyčios Baltarusijoje portalas catholic.by, prie katedros durų naująjį arkivyskupą pasitiko arkivyskupijai laikinai vadovavęs apaštališkasis administratorius vyskupas Kazimiras Velikaselecas ir buvęs arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius. Įžengus į katedrą, apaštališkasis nuncijus Baltarusijoje arkivyskupas  Ante Jozičius tarė padėkos žodį iki šiol arkivyskupijai vadovavusiam apaštališkajam administratoriui; po to lotynų ir baltarusių kalbomis buvos perskaityta naujojo arkivyskupo skyrimo bulė.

Po iškilmingo ingreso prasidėjo Mišios, kurioms vadovavo naujasis arkivyskupas Juzafas Staneuskis. Homilijoje arkivyskupas kalbėjo apie savo pasiryžimą statyti Bažnyčią kaip visiems atvirus namus, kuriuos prieš jį Minsko ir Mogiliavo arkivyskupijoje statė jo pirmtakai kardinolas Kazimiras Swiątekas ir arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius.

Ingreso Mišiose dalyvavo ir Ortodoksų Bažnyčios atstovas, kuris perskaitė Minsko metropolito Beniamino sveikinimo laišką; naująjį arkivyskupą pasveikino ir Baltarusijos vyriausybės Religijų ir tautybių departamento vadovas. (JM / Vatican News / caholic.by)

2021 spalio 25, 13:07