Paieška

Kardinolas dos Santos Kardinolas dos Santos 

Mirė kardinolas Alexandre J. M. dos Santos OFM

Trečiadienį, rugsėjo 29 dieną, Mapute mirė Alexandre Jose Maria dos Santos, istorinė Bažnyčios Mozambike asmenybė.

Pirmasis vietinis mozambikietis kunigas, vyskupas ir kardinolas gimė Zavale, pietinėje Inhambanės vyskupijoje 1924 metais. Jo gyvenimo apsisprendimus ir dvasininko pašaukimą paskatino pranciškonai misionieriai iš Portugalijos. Pranciškonas vienuolis ir sostinės ganytojas dos Santos ženkliai prisidėjo prie Mozambike augančios Bažnyčios sutvirtinimo ir dešimtajame dešimtmetyje pilietinio konflikto supriešintai visuomenei padėjo atverti susitaikymo ir taikos kelią.

Mozambikui paskelbus nepriklausomybę, popiežius Paulius VI jį paskyrė vyskupu. Tapęs kardinolu jis priėmė Mozambike apsilankiusį popiežių Joną Paulių II. 2019 m. Maputo arkivyskupas emeritas Alexandre Jose Maria dos Santos sostinės Nekaltojo prasidėjimo katedroje susitiko su apsilankiusiu popiežiumi Pranciškumi. Šioje katedroje jis bus palaidotas spalio 7 d. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 01, 10:49