Paieška

Mosulas Mosulas 

Irakas: Erbilo muziejuje bus saugomi sunaikinimo išvengę krikščionių rankraščiai

Šią iniciatyvą įgyvendinti padės dominikonai, kurie nuo seno rūpinasi senųjų knygų, liudijančių vietinių krikščionių bendruomenių kilmę iš apaštalų, konservavimu ir priežiūra.

Krikščionių ir musulmonų rankraščiai ir senovinės knygos, pastaraisiais metais išgelbėti nuo džihadistų, bus surinkti ir saugomi specialiai tam įrengtame Erbilio muziejuje, kuris įkurtas Chaldėjų Bažnyčios iniciatyva. Įkurti naują konservavimo ir eksponavimo centrą nutarė chaldėjų vyskupai, spalio 23 dieną susirinkę į asamblėją Kurdistano regiono centre Erbilyje.

Muziejus iškils Ankavoje, Erbilio priemiestyje, kur gyvena krikščionių dauguma. Inciatyvą įgyvendinti padės dominikonai, kurie nuo seno rūpinasi senųjų knygų, liudijančių vietinių krikščionių bendruomenių kilmę iš apaštalų, konservavimu ir priežiūra.

Vyskupų asamblėjos metu Mosulo chaldėjų arkivyskupas Najib Mikhail Moussa ir dominikonai pristatė paveldą, kuris bus saugomas muziejuje. Prieš tapdamas arkivyskupu 2019 m., Najib Mikhail Moussa didžiąją gyvenimo dalį studijavo senųjų Rytų Bažnyčių rankraščius ir rūpinosi jų priežiūra. Nuo 1990 m. kunigas Najib Mikhail buvo rankraščių skaitmenizavimo centro direktorius. Iki 2007 m. tūkstančiai rankraščių ir knygų buvo saugomi dominikonų vienuolyne Mosule, vėliau saugumo sumetimais 850 seniausių, vertingiausių rankraščių aramėjų ir arabų kalbomis perkelti į už 30 km nuo Mosulo esantį Karakošą, kur dauguma gyventojų krikščionys. Džihadistams užėmus Mosulą, sunerimę dominikonai ėmė perkėlinėti knygas į Irako Kurdistano regiono centrą, kad džihadistai jų nesunaikintų. Kunigas Najib Mikhail kartu su tūkstančiais krikščionių pabėgo iš Ninevės lygumos į Erbilį, kartu išsigabendami nemažai neįkainojamų rankraščių. Vėliau Erbilyje jam perduoti kiti rankraščiai, knygos, išgelbėti nuo džihadistų. Sudėtingais metais mažas Irako pabėgėlių įkurtas paveldo centras tęsė ir plėtojo nepaprastai reikšmingas Irako kultūros paveldo tradicijas, suteikdamas krikščionių ir musulmonų pabėgėliams galimybę įgyti profesinių paveldo priežiūros įgūdžių. (DŽ/Fides)

2021 spalio 30, 13:27