Paieška

Alain Mayama CCSp Alain Mayama CCSp 

Dvasininkas iš Afrikos vadovaus Šv. Dvasios kongregacijai

Šventosios Dvasios kunigų misionierių kongregacija, susirinkusi į generalinę kapitulą Tanzanijoje, spalio 18 d. išsirinko naują generalinį vyresnįjį.

Juo tapo t. Alain Mayama CCSp, pirmas afrikietis, vadovausiantis 2 800 narių kongregacijai, vykdančiai misionieriškus uždavinius daugiau kaip šešiasdešimtyje pasaulio kraštų visuose kontinentuose.

Šv. Dvasios kongregacija buvo įkurta 1703 m. Paryžiuje, pagal steigėjo mintį ugdė kunigus iš vargstančių šeimų ir, per tarnystę vargstantiems, įgijo misionierišką vaidmenį su ypatingu pašaukimu: evangelizuoti išlaisvintus vergus Afrikoje, Karibuose ir Pietų Amerikoje. Dvidešimtajame amžiuje kongregacijos misionieriai reikšmingai ir itin sėkmingai prisidėjo prie Bažnyčios Afrikoje augimo. Keičiantis laikams ir uždaviniams, Šventosios Dvasios kongregacijos nariai ir jų dvasinei šeimai priklausantys pasauliečiai priėmė naujus evangelizavimo iššūkius kituose pasaulio regionuose, ypač ten, kur skurdas ir marginalizavimas sukūrė naujas vergovės formas – Pakistane, Filipinuose, Jungtinėse Valstijose, Naujojoje Gvinėjoje ir Australijoje.

Šv. Dvasios kongregacija savo daugiau kaip trijų šimtų metų istorijoje yra turėjusi 24 vyresniuosius, kurie beveik visi buvo prancūzai, išskyrus tris pastarojo šimtmečio vyresniuosius – airius ir olandą. Dvidešimt penktuoju vyresniuoju išrinktas 50 metų t. Alain Mayama, Brazavilio Kongo provincijos narys, pastaruoju metu buvęs kongregacijos asistentu Romoje. Alain Mayama davė amžinuosius vienuolinius įžadus 1999 metais ir po metų buvo įšventintas kunigu.

Kongregacijos steigėjas t. Claude Poullart des Places, nors gyveno trumpai, atliko daug ir sužavėjo jaunus bendraminčius taip, kad dar šiandien yra gyvenimo pavyzdys jaunimui. Tarp kitko, jo suburtai jaunų bendraminčių maldos grupei priklausė būsimas žinomas šventasis – Louis-Marie Grignion de Montfort. Kongregacija beveik visai išnyko per Prancūzijos revoliuciją, tačiau išliko susijungusi su kita panašių tikslų siekiančia misionierių kongregacija, todėl turi antrą steigėją – garbingąjį Dievo tarną t. Pranciškų Jokūbą Libermanną, Prancūzijos rabino sūnų, kuris rengėsi tapti rabinu, tačiau studijų metais priėmė krikštą. Plačiai žinomas buvęs kongregacijos narys ir vyresnysis Marcel Lefebvre, buvęs Dakaro arkivyskupas, atsisakęs vykdyti Bažnyčios reformas Šv. Dvasios kongregacijoje. Jis 1988 m. buvo popiežiaus ekskomunikuotas už tai, kad kelis jo paties įsteigtos Šv. Pijaus X draugijos narius neteisėtai konsekravo vyskupais.

Šv. Dvasios kongregacijai Kardinolų kolegijoje šiuo metu atstovauja du kardinolai: jauniausias jos narys 54 m. Dieudonne Nzapalainga, Bangui (Kongo DR) arkivyskupas metropolitas, ir Maurice Piat, Port Luiso (Mauricijaus Respublika) vyskupas, kuriam liepos 19 d. sukako aštuoniasdešimt metų.

Šv. Dvasios kongregacija savo portale pažymi, kad naujojo generalinio vyresniojo t. A. Mayama išrinkimas spalio 18 dieną – evangelisto šv. Luko liturginės šventės dieną – buvo Apvaizdos ženklas, nes kongregacijos dvasinio gyvenimo statutas prasideda šiais Luko evangelijos (Lk 4, 18–19) žodžiais: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 28, 14:08