Paieška

Pamaldumas Motinai Teresei Pamaldumas Motinai Teresei 

COMECE: Europos Sąjunga teišgirsta vargšų šauksmą

ES vyskupų konferencijų komisija siūlo keletą gerųjų praktikų, skirtų padėti spręsti sudėtingas situacijas, kilusias dėl pandemijos.

 „Išgirsti vargšų šauksmą COVID-19 pandemijos kontekste.“ Tokį kreipimąsi paskelbė ES vyskupų konferencijų komisija (COMECE), kalbėdama apie sudėtingą situaciją, kurią sukėlė sveikatos apsaugos krizė. Kreipimesi pristatomos gerosios praktikos ir rekomendacijos, kaip sustiprinti kovą su skurdu Europoje.

Dokumente ypatingas dėmesys skiriamas Katalikų Bažnyčios veiklai, kuri per pandemiją nepaliaujamai teikė dvasinį ir materialinį palaikymą skurstantiems, atsiliepdama į jų būtiniausius poreikius. Laiške minimi įvairūs gerųjų iniciatyvų pavyzdžiai iš skirtingų institucijų, besidarbuojančių visoje Europoje, remiamų „Caritas“ skyrių ir nacionalinių partnerių.

Komisijos socialinių reikalų skyrius pateikė rekomendacijas, kuriomis siūloma sustiprinti materialinę ir maisto pagalbą su ES finansavimu, geriau įvertinti realų skurdo lygį, palengvinti prieigą prie nebrangių būstų, daugiau dėmesio skirti įsiskolinimų prevencijai, skatinti orų darbą, kokybišką ir solidarų švietimą.

Kiekvienu pamąstymu ir veiksmu kovoje su skurdu turėtų būti siekiama sumažinti žmonių marginalizavimą ir stiprinti dalyvavimą ekonominėje, socialinėje ir politinėje veikloje, sako vyskupas Antoine Hérouard, COMECE socialinių reikalų komisijos pirmininkas.

(DŽ/Vatican News Service)

2021 spalio 15, 13:55