Paieška

T. Hans Zollner SJ. Susitikime Varšuvoje – geri poslinkiai, bet darbo dar daug

Naujienos iš Varšuvos yra geros – jaučiamas noras bendradarbiauti, sąmoningumas apie seksualinį išnaudojimą gerokai didesnis, nei prieš keletą metų, pažymėjo Hans Zollner SJ, psichologas, daug metų dirbantis nepilnamečių išnaudojimo prevencijos srityje, Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narys, komentuodamas Vidurio ir Rytų Europos kraštų Vyskupų konferencijų susitikimą.

Pasak dviejų t. H. Zollnerio SJ Vatican News duotų interviu, dar prieš keletą metų buvo dažnai kalbama, jog nepilnamečių seksualinio išnaudojimo problema yra būdinga Vakarų regionui, o centro ir rytų Europoje to nebuvo dėl komunistinio režimo sukurto spaudimo Bažnyčioms ar kitų priežasčių, Bažnyčios viešos veiklos ir sielovadinio darbo su vaikais bei jaunimu užgniaužimo. 

Per pastaruosius ketverius penkerius metus šis žvilgsnis pasikeitė. Prie to prisidėjo, pažymėjo jėzuitas, pavyzdžiui, ir keli Lenkijoje sukurti filmai, kurie parodė, kad išnaudojimo nusikaltimų būta ir komunistinio režimo laikais. Kitas svarbus kanalas – išnaudojimo aukų asociacijos.

Antra vertus, reikia atsižvelgti į tai, jog sovietinio režimo aplinka nepadėjo pripažinti ir spręsti nepilnamečių išnaudojimo problemų ir nusikaltimų. Apskritai seksualiniai klausimai nėra tema, apie kurią dažnam lengva ar patogu kalbėti, dar mažiau – apie patirtą išnaudojimą. Režimas informaciją apie tokius atvejus naudojo ne tiek teisingumui ginti, kiek šantažuoti, užverbuoti. Kitais atvejais tokio pobūdžio melas būdavo skleidžiamas kompromitavimo tikslais. Nepasitikėjimas režimu ir jo teisėsauga, siekis nuo jo saugotis trukdė atvirai įvardyti išnaudojimo nusikaltimus. Panašiai buvo diskredituota ir psichologija, kuri buvo pasitelkiama siekiant susidoroti su religiniais disidentais ar režimo kontroliuojama spauda. Tokios nuostatos, jų suformuotas elgesys buvo inertiški, tai tęsėsi ir po režimo žlugimo.  

Anot Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos nario, ne visos Šventojo Sosto normos Bažnyčiose buvo priimtos ir įgyvendintos vienodu laipsniu. Tai buvo viena iš priežasčių, dėl kurios buvo surengtas šis specialus centro ir rytų Europos Bažnyčių atstovų susitikimas Varšuvoje. Yra vyskupų konferencijų, vienuolijų, kurios gerai suprato problemą ir pradėjo ryžtingai ją spręsti, nori iš tiesų pakeisti padėtį, pasirūpino formacijos ir prevencijos programomis akademinėje ir mokyklų aplinkoje. Bet pasitaiko manančių, kad išnaudojimai yra daugiau praeities problema, o dabar reikia laukti, kol krizė pasibaigs. Pasak t. H. Zollner SJ, reikia manyti, kad kai kur su seksualiniu išnaudojimu susijusi krizė dar ateis ir ją reikės spręsti – ir dėl to, kad ji nebuvo sprendžiama anksčiau, ją išspręsti bus sunkiau. Susitikimas Varšuvoje skirtas tam, kad šalys pasidalytų patirtimi, kad labiau pažengusios Bažnyčios pristatytų savo patirties ir darbo vaisius. Kad užsimegztų bendradarbiavimo ryšiai, keitimosi idėjomis ir viskuo, kas pagerintų išnaudojimų prevenciją bei pagalbą aukoms, tinklai. Pasak t. H. Zollner, šitie dalykai svarbūs ir asmenims, dirbantiems šį milžinišką, sunkų ir sudėtingą kovos su seksualiniu išnaudojimu darbą, nes jie gali rasti vienas kitame atramą. Anot eksperto, tiek Romoje, tiek vietinėse Bažnyčiose reikia daugiau gerai psichologiškai, dvasiškai ir juridiškai parengtų žmonių: ir dėl tų, kurie įteikia skundą ir tikisi, kad jis bus greitai ištirtas, ir dėl tų, kurie tvirtina, kad yra skundžiami – o tai reiškia ir visos jų veiklos sustabdymą, vardo paminėjimą viešai – nepagrįstai. Iš kitos pusės, nusikaltę nepilnamečių išnaudojimu ir aplaidžiai tvarkę išnaudojimų bylas, ignoravę Bažnyčios ir valstybės normas turi už tai atsakyti, prisiimti savo atsakomybės dalį, pažymėjo t. Hans Zollner, priminęs, jog sankcijų už blogą bylų tvarkymą sulaukė apie dešimt Lenkijos vyskupų. „Darbo dar daug“, – pasakė jis. (RK / VaticanNews)

2021 rugsėjo 24, 12:46