Paieška

 Šiluva (Linos Urbonienės nuotr.) Šiluva (Linos Urbonienės nuotr.) 

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (rugsėjo 12 d.)

Prasidėjo Šilinės – didieji Šiluvos atlaidai. Kasmet atlaidų organizatoriai tobulina ir turtina jų programą. Šiemet atskirų dienų temomis siekiama apimti didesnes žmonių grupes.

Pavyzdžiui, trečiadienį, „Sielovados ir pasišventimo Dievui dieną“ melstasi ne tik už kunigus ir vienuolius, bet platesnį tarnaujančiųjų Bažnyčioje ratą. Maldų intencijos parengtos pagal popiežiaus Pranciškaus paraginimą „Amoris laetitia“. Jau antrus metus „Magnificat leidiniai“ išleidžia specialią knygelę Šiluvos atlaidų maldininkams. Piligrimai kviečiami dalyvauti Mišiose, Rožinio maldoje, adoracijoje, Valandų liturgijoje Gailestingumo vainikėlio, Kryžiaus kelio apmąstyme, kitose pamaldose. Vyko taip pat ekumeninės pamaldos, Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas, Žiburių procesija. Norintiems sudaroma galimybė dvasiniam pokalbiui, tęsiant iniciatyvą „Turiu tau laiko“. Tęsiama taip pat „Mainytuvių palapinės“ iniciatyva, kviečiant dalytis religinėmis knygomis ir kitais daiktais. Šalia tradicinių pamaldų kviečiama kitus renginius: šeštadienį piligrimų informacijos centre pristatyta ypatinga knyga – Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis „Kai žemė dangų bučiavo“. Buvo eksponuojami grafikos kūriniai – knygos „Adelė Dirsytė“ iliustracijos. Pristatytos taip pat iliustracijos lietuvių kalba rengiamam Romos Mišiolui. Marijos gimtadienio šventei Šiluvos šventovės ir aikštės aplinką puošė Karaliaus Mindaugo profesinio centro floristės. Šeštadienį iš Kryžių kalno į Šiluvą vyko XIX tarptautinio piligrimų žygio dalyviai, dalį maršruto įveikę pėsčiomis.

Trečiadienį Trakinių atlaidai užbaigti iškilmingomis Mišiomis Švč. M. Marijos garbei, švęstomis lotyniškai, ekstraordinarine forma.

Pagrindinę Trakų Dievo Motinos atlaidų dieną praėjusį sekmadienį arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle ragino prašyti Dievo, kad nepaisant baimių ir sužeidimų gebėtume atverti širdis kitam, skirtingai mąstančiam ar skirtingai atrodančiam. Ganytojas kvietė ieškoti atsakymų per santykį su Jėzumi , taip pat padėti kitiems įeiti į teisingą santykį su Dievu. „Turime melsti Dievą, kad sustiprintų mūsų tarpasmeninius santykius ir kad atrastume tikrą šeimos tapatybę, santuokos tapatybę, apie kurią Bažnyčia mus taip gerai moko, – kad tai yra Namų Bažnyčia“. Jis pabrėžė, kad šeimoje išmokstama tarnauti vieni kitiems ir ragino tarnauti ne tik savo šeimos viduje, bet pasiekti, kad mūsų šeimos būtų tarnaujančios visuomenėje.

Antradienį Lietuvos vyskupai paskelbė laišką, artėjant paskutinį rugsėjo sekmadienį minimai Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai. Ganytojai primena šiai progai skirtą popiežiaus Pranciškaus laišką, pavadintą „Link vis plačiau apimančio mes“ ir pažymi: „Šios dienos minėjimas mūsų krašte netikėtai įgavo naują aktualumą, vasarą į mūsų Tėvynę atvykus dideliam būriui migrantų. Jų gyvenimo tikrovė tapo ir mūsų rūpesčiu.“ Vyskupai primena ir mūsų tautiečių išgyventą pabėgėlių dalią po II pasaulinio karo ir kviečia nedaryti skubotų išvadų apie atvykusius žmones ir iš anksto neteisti jų. „Neturėtume vertinti jų tik kaip grėsmės mums ir kurstyti vieni kitų baimės. Kiekvienas atvykėlis turi savo istoriją, dažnai skaudžią, pilną įtampos ir lūkesčio geresne ateitimi.“,– rašo vyskupai. Jie kviečia parapijų bendruomenes, katalikiškas organizacijas, kunigus ir vienuolijų narius, judėjimus bei Caritas darbuotojus, savanorius pagal išgales ir poreikį pagelbėti žmonėms, esantiems migrantų stovyklose ir pasienio užkardose. Ganytojai siūlo ieškoti problemų sprendimo per pokalbį, atjautą ir pagarbą: „bendrystė, dialogas ir išklausymas yra tiek pat svarbi pagalba atvykusiems, kaip ir pastogė ar duonos kąsnis“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje skelbiamame pokalbyje arkivyskupas Gintaras Grušas aptaria platų temų ratą – apie migrantus, protestus, skiepus, galimybių pasą  ir artėjantį Sinodą. Redaktoriaus Simono Bendžiaus vedamame pokalbyje arkivyskupas aiškina savo požiūrį į visuomenėje karštai diskutuojamas temas ir su šypsena atremia kritiką apie tariamą Bažnyčios hierarchų tylą. Ganytojas paaiškina, kad neketina rungtyniauti, kas garsiau parėkaus socialiniuose tinkluose, o drauge primena savo ir kitų vyskupų ne kartą išdėstytą požiūrį migrantų, šeimos politikos ir kitais aktualiais klausimais. Komentuodamas protesto akcijas arkivyskupas pabrėžia, kad demokratinėje visuomenėj piliečiai turi teisę taikiai išreikšti savo pageidavimus valdžiai, bet smurto retorika, jau nekalbant apie riaušes, netinka demokratiniam dialogui. Pokalbio pradžioje arkivyskupas Gintaras Grušas dalijasi įspūdžiais po apsilankymo migrantų stovykloje, pasakoja apie „Caritas“ teikiamą pagalbą. Pasak ganytojo, dabar migrantų stovyklos yra tos vietos, kuriose galime liudyti Dievo Gailestingumą.

Pirmadienį Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko Laisvos visuomenės instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto organizuota konferencija „Šeima – visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link“. Konferencijos globėjai buvo Kauno ir Vilniaus arkivyskupai, prezidentas Gitanas Nausėda atsiuntė konferencijos dalyviams sveikinimą. Šia proga „Laisvos visuomenės institutas“ išleido straipsnių rinkinį „Partnerystė ar šeima: pasirinkimas Lietuvai“. Konferencijos prelegentų pranešimų santrauką perteikia Laisvos visuomenės instituto informacija, pranešimų tekstai skelbiami portale „Laikmetis“, Aušra Čebatoriūtė „Bernardinai.lt“ dienraštyje apžvelgia konferencijos metu plėtotas idėjas.

Portale „Laikmetis.lt“ rašyta apie praėjusį šeštadienį Kauno „Draugystės“ parke vykusią šeimų bendrystės šventę, kurią organizavo Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumas ir kitos organizacijos. Šventėje apsilankė apie trys tūkstančiai dalyvių – tai pranoko organizatorių lūkesčius, įgyvendinant spontaniškai kilusią idėją – sukurti bendrystės erdvę šeimoms, tuo metu, kai vyko gausių policijos pajėgų saugotos „Kaunas Pride“ eitynės. Laisva pikniko forma šeimos galėjo smagiai praleisti laiką ir taikiai parodyti poziciją dėl prigimtinės šeimos ir jos palaikymo visuomenėje.

Kastantas Lukėnas

2021 rugsėjo 12, 12:28