Paieška

Arkivyskupas Paolo Pezzi Arkivyskupas Paolo Pezzi 

Rusija sinodinio kelio link: „Naujovės visada ragina išeiti iš komforto zonos“

Pastoracinis ganytojų laiškas Maskvos arkivyskupijos tikintiesiems.

Bažnyčia – ne kaip struktūra ar institucija, tačiau kaip kartu einančių žmonių bendruomenė, galbūt einanti skirtingu greičiu, atstumu, tačiau siekianti vieno tikslo – kad Kristaus meilė išgelbėtų iš nuodėmės ir mirties. Apie tokį modelį rašoma pastoraciniame laiške, kuriuo Maskvos arkivyskupas Paolo Pezzi ir vyskupas augziliaras Nikolai Dubinin kreipiasi į visą Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos Dievo tautą pradėdami pastoracinius 2021–2022 metus.  

Tai ypatingi metai mažai Rusijos katalikų Bažnyčios bendruomenei, nes ir čia prasideda sinodinis kelias vienybėje su Visuotine Bažnyčia ir popiežiumi Pranciškumi. „Mūsų vyskupija jau patyrė bendrą kelionę diskutuodama apie parapijų gyvenimą ir ateitį“, – rašo vyskupai. „Kai kas pamatė tame tikros religinės sąmonės ir vienybės prabudimo ženklą. Kiti pajuto nepasitenkinimą ir nusivylimą, kad ne visi balsai atsispindėjo rezultatuose ir ne visi pasiūlymai galėjo būti įgyvendinti. Tai gali sukelti nepasitikėjimą laukiančia sinodine kelione. Naujovės visuomet skatina išeiti iš komforto zonos. Dažnai  trokštame pokyčių, būdami nepatenkinti dabartine situacija. Tačiau tuo pat metu baiminamės naujovių, kurios gali tiesiogiai paveikti mūsų įpročius, gyvenimo būdą, supratimą apie tai, kas teisinga, pažymi ganytojai. Naujovės ragina išeiti iš saugumo zonos, dažnai tai baugina ir kelią nerimą. O tada nugali pasyvumas, nepasitikėjimas, įtarumas, izoliacija, kritikavimas, plinta apkalbos, kyla priešiškumas, kartais sukeliantis  pasidalijimo tendencijas. Suvienydami jėgas prieš tokius gundymus, visi – vyskupai, kunigai, vienuoliai, pasauliečiai – turime išmokti įsiklausyti su atvira širdimi ir nuolankumu, ką sako Šventoji Dvasia, kuri kalba ir veikia konkrečiose mūsų gyvenimo situacijose, rašo Maskvos vyskupai. (DŽ / SIR)

2021 rugsėjo 30, 14:01