Paieška

Paskirtas naujas Minsko-Mogiliavo arkivyskupas

Naujuoju Baltarusijos Minsko-Mogiliavo arkivyskupu Šventasis Tėvas paskyrė vyskupą Iosifą Staneuskį, iki šiol ėjusį Gardino vyskupo augziliaro pareigas.

Iosifas Staneuskis gimė 1969 m. dabartinės Gardino vyskupijos teritorijoje. 1995 m. buvo įšventintas kunigu. Lenkijoje Liublino katalikiškų universitete 1999 m. įgijo kanonų teisės licenciato laipsnį. Baigęs studijas buvo paskirtas Gardino kunigų seminarijos prefektu, vėliau rektoriumi, taip pat buvo atsakingas už jaunų kunigų pastoracinį ugdymą. 2013 m. buvo paskirtas Gardino vyskupu pagalbininku. Pastaruoju metu jis taip pat ėjo Baltarusijos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.

2021 rugsėjo 14, 12:24