Paieška

J. Ratzingeris (Benediktas XVI) yra vienas iš iškiliausių pastarojo laikotarpio Bažnyčios mąstytojų J. Ratzingeris (Benediktas XVI) yra vienas iš iškiliausių pastarojo laikotarpio Bažnyčios mąstytojų 

J. Ratzingerio mokinių susitikimas Romoje

Praėjusį savaitgalį Romoje įvyko dviejų Josepho Ratzingerio mokinių ratelių susitikimas. Jo tema – ką reiškia žmogaus atpirkimas?

Josephas Ratzingeris – Benediktas XVI – yra pripažįstamas vienu iš subtiliausių, aštriausių protų per pastaruosius dešimtmečius, jo teologiniai-dvasiniai tyrinėjimai įvairiose srityse darbo universitete metu ir vėliau, virtę knygomis ir straipsniais, yra neabejotinai didelės ir išliekamosios vertės. Daug Josepho Ratzingerio mokinių, jo paskaitų lankytojų, vėliau patys tapo akademikais ir ganytojais. Jie susibūrė į pirmąjį J. Ratzingerio mokinių ratą, kuris kartą per metus susitikdavo su savo buvusiu profesoriumi apsvarstyti vieno ar kito aktualaus klausimo. Šio neformalaus susitikimo J. Ratzingeris neatsisakė ir po išrinkimo į apaštalo Petro sostą: pats parengdavo pranešimą, klausydavosi diskusijų. Šiuo metu jo amžius ir sveikata to daryti nebeleidžia.

Ilgainiui susiformavo antrasis J. Ratzingerio mokinių ratas: jam priklauso tie, kurie asmeniškai nedalyvavo J. Ratzingerio paskaitose, tačiau tyrinėja jo minties paveldą.

Šiemetiniame susitikime, įvykusiame Šv. Augustino patristikos institute keli žingsniai nuo Šv. Petro aikštės kolonados, buvo kalbama apie krikščioniškam tikėjimui svarbiausią atpirkimo (išganymo, išgelbėjimo) temą, kuri neatskiriama nuo Dievo Įsikūnijimo temos. Tik pats Kūrėjas galėjo tapti Atpirkėju. Pranešimus skaitė profesoriai Barbara Hallensleben ir Ralph Weimann, biografinę notą pridėjo ilgametis J. Ratzingerio asmeninis sekretorius arkivyskupas Georg Ganswein, įžanginę dalį pateikė kardinolas A. Amato, o apibendrinančią – kardinolas K. Koch. (RK / Vatican News)

)

2021 rugsėjo 20, 14:59