Paieška

Raphael Bedros XXI Minassian Raphael Bedros XXI Minassian 

Išrinktas naujas Armėnų Katalikų Bažnyčios patriarchas

Romoje rugsėjo 23 dieną naujuoju Armėnų Katalikų Kilikijos Bažnyčios patriarchu išrinktas arkivyskupas Raphael François Minassian, kuris pasivadino Raphael Butros (Rapolas Petras) XXI Minassian. Penktadienio rytą naująjį katalikų patriarchą ir jį išrinkusios asamblėjos dalyvius audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.

74 metų amžiaus patriarchas gimė Beirute, pastaruoju metu ėjo Rytų Europos armėnų katalikų ordinaro pareigas. Septintajame dešimtmetyje studijavo Romoje – filosofiją ir teologiją Grigaliaus universitete ir pedagoginę psichologiją Saleziečių institute, 1973 metais buvo įšventintas Patriarchalinio Bzommaro instituto kunigu, tarnavo Armėnų Katalikų Bažnyčios katedroje Beirute, buvo Hovanneso Bedroso XVIII Kaspariano sekretorius. Be kitų pareigų, dėstė Popiežiškajame Kasliko universitete, ėjo armėnų parapijų Niujorke, Kalifornijoje, Arizonoje ir Nevadoje klebono pareigas. 2004 metais įkūrė armėnų katalikų televiziją Telepace ir jai vadovavo, 2005 metais išrinktas patriarchaliniu Jeruzalės ir Amano armėnų vyskupu, 2011 metais paskyrus Rytų Europos armėnų katalikų vyskupu, popiežius jam suteikė asmeninį arkivyskupo titulą.

Armėnų Katalikų Kilikijos Bažnyčios patriarchas reziduoja Bzomaro Marijos vienuolyne Libane, netoli sostinės Beiruto. Kovo 25 dieną mirusio patriarcho Krikoro Bedroso XX Ghabryiano įpėdinio rinkimai Beirute buvo nevaisingi, todėl pagal Rytų Banyčių kanonų teisės normas buvo sustabdyti ir, popiežiaus sprendimu, surengti Romoje. (SAK / Vatican News)

2021 rugsėjo 24, 11:33