Paieška

Palaimintasis Mamertas Esquiú Palaimintasis Mamertas Esquiú 

Argentinos vienybės apaštalas M. Esquiú paskelbtas palaimintuoju

Kardinolas Luis Hector Villalba, Tukumano arkivyskupas emeritas, šeštadienį, rugsėjo 4 dieną, popiežiaus Pranciškaus vardu paskelbė palaimintuoju garbingąjį Dievo tarną Mamertą Esquiú, Kordobos vyskupą ir Asunsijono pranciškonų provincijos brolį.

Palaimintasis Mamertas Esquiú gimė 1826 m. ir mirė 1883 m. toje pačioje Katamarkos provincijoje Argentinos šiaurės vakaruose. Beatifikacijos apeigos įvyko jo gimtojo Piedra Blanka miestelio Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje.

Palaimintasis mums yra pavyzdys. Turime darbuotis dėl vienybės, liautis būti susiskaldę, argentiniečiai yra nepakartojama tauta, visi turime darbuotis dėl Argentinos gerovės, beatifikacijos išvakarėse pasakė joms vadovavęs kardinolas Luis H. Villalba.

Pavyzdingo krikščioniškojo gyvenimo pranciškonas t. Mamertas Esquiú, kunigų seminarijos dėstytojas ir dvasios tėvas, Katamarkos provincijos vyriausybės narys ir tarybos deputatas 1862 m. išvyko į Boliviją kaip misionierius, tačiau popiežiaus Leono XIII sprendimu sugrįžo į Argentiną kaip Kordobos vyskupas. Ganytojas garsėjo maldos gyvenimu, dvasine ir materialine parama vargstantiesiems, pastoracine meile ir uolumu, seminaristų ugdymu, tikinčiųjų brolijų steigimu, rekolekcijų ir liaudies misijų vedimu.

Ypač išsiskyrė jo sielojimasis dėl Bažnyčios vienybės – jis ragino dvasininkus dirbti bendruomeniškai ir broliškai, ne atskirai, o Bažnyčioje, kuri yra Kūnas, kuriam reikia  bendradarbiauti. Sugrįžęs iš misijų Bolivijoje ir Peru ir kelionės Romoje, daug darbavosi dėl savo bendruomenės pranciškonų ir net pačios Argentinos vienybės, pasakė kardinolas Luis. H. Villalba.

Romoje 2006 metais pripažintos Dievo tarno, vyskupo Mamerto Esquiú dorybės, o 2020 metais – stebuklingas sergančios mergaitės pagijimas, įvykęs garbingojo Dievo tarno užtarimu 2016 m. Argentinoje. Apie stebuklingą pagijimą rašo Šventųjų skelbimo kongregacijos portalas. Infekcine kaulų liga osteomielitu sirgusios mergaitės sveikatos būklė po jai atliktos operacijos blogėjo, buvo numatyta antroji operacija, kuri nebuvo atlikta, nes jos nebeprireikė. Mergaitė visiškai pasveiko po to, kai motina ant jos kūno padėjo garbingojo Dievo tarno relikviją, o artimieji karštai meldė Mamerto Esquiú užtarimo. Vėlesni medicininiai tyrimai patvirtino, kad osteomielitas beveik visiškai išnyko. Melsti Dievo tarno Mamerto Esquiú užtarimo pasiūlė mergaitę gydęs medikas, padovanojęs motinai medalikėlį su Dievo tarno rūbo relikvija. Prie gydytojo ir motinos maldų prisidėjo ir kiti artimieji. (SAK / Vatican News)

2021 rugsėjo 04, 15:38