Paieška

Savaitė Lietuvoje – spaudos apžvalga (rugpjūčio 1 d.)

Liepos pabaigą tradiciškai žymi Kryžių kalno atlaidai: šiemet jie buvo skirti Šeimos metams ir Pasaulinei senelių bei pagyvenusių žmonių dienai.

Dalis piligrimų nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną ėjo pėsčiomis, nepaisydami kaitros. Žygiui vadovavo vyskupas Eugenijus Bartulis. Mišių homilijoje vysk. Arūnas Poniškaitis komentavo liturginį skaitinį apie izraelitų kelionę į Pažado žemę, kurios metu žmones vargino sunkumai, puolė gyvatės. Pasak ganytojo, vienas didžiausių priešų glūdėjo pačių keliautojų viduje, jų širdyse. Tas priešas – tai neviltis, beprasmybė. Išoriniai sunkumai tik atskleidė viduje glūdintį priešą, geliantį klastingai tarsi nuodinga gyvatė. Vidinis priešas rodo vien tik sunkumus ir trukdo pamatyti jėgą, galinčią tuos sunkumus įveikti; šis priešas gundo pasiduoti, nuleisti rankas, atsisakyti prisiimtų įsipareigojimų, šis priešas kursto tarpusavio nepasitikėjimą, augina baimes ir įtarumą. Tik atpažinę mūsų viduje glūdintį priešą ir jį nugalėję galime būti laisvi, – sakė vyskupas.

Kryžių kalno atlaidų šventė prasidėjo šeštadienį Vigilijos pamaldomis ir Kryžiaus kelio apmąstymu. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos rektorato organizuotos šeimų stovyklos dalyviai inscenizavo pirmąsias Kryžiaus kelio stotis. Prie Kryžių kalno fotomenininko Virgilijaus Navalinsko surengta fotografijų paroda kvietė pasidžiaugti Lietuvos bažnyčiomis.

Paskutinį liepos šeštadienį Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje vyko Šv. Ignaco jubiliejinių metų šventė.

Praėjusį savaitgalį vyko kelių savivaldybių jungtinis renginių ciklas „Bažnyčių naktys“: buvo kviečiama susipažinti su bažnyčiomis, dalyvauti kultūrinėje programoje. Nemokamus renginius pagal tarptautinį projektą organizavo Šiaulių, Kelmės ir Raseinių savivaldybės.

Praėjusią savaitę Šiluvoje vyko II tarptautinės meno bienalės simpoziumas. Antrą kartą Šiluvoje organizuotos šiuolaikinio meno bienalės tema buvo „Paliestoji žemė“. Portale „siluva.lt“ bienalės organizatoriai aptaria „šiuolaikinio meno invaziją“ ramiame miestelyje su gilioms maldingumo tradicijomis. Pasak organizatorių, nelengva derinti sakraliose erdvėse simbolizuojamas tikėjimo tiesas ir neretai kontraversišką šiuolaikinio meno kalbą. Pažymima kad po pirmosios bienalės likę kūriniai po truputį susigyvena su šio Šiluvos erdvėmis.

Portale „Laikmetis“ kviečiama susipažinti su olimpinių žaidynių sportininkų viešai išpažįstamu tikėjimu. Pagal leidinį „Christianity Today“ parengtoje publikacijoje pateikiami socialiniuose tinkluose ar interviu pareikšti sportininkų liudijimai.

Pasirodė vasaros „Saleziečių žinių“ numeris. Redakcijos skiltyje teigiama: „Viltis padaro mus realistais ir optimistais“, tarp vilties ženklų pažymimas šio žurnalo lietuvių kalba tiražo didėjimas: jis pasiekė 9 tūkst. egzempliorių. Skiltyje „Saleziečių naujienos Lietuvoje ir pasaulyje“ rašoma apie naujus paskyrimus bei pareigybes Vilniaus ir Telšių bendruomenėse. Saleziečių bendradarbis kun. Martynas Povylaitis SC rašo saleziečių „ trečiąjį ordiną“, saleziečių pasauliečių asociaciją, kurios nariai įgyvendina šv. Jono Bosko charizmą pasaulyje ir puoselėja saleziečių dvasingumą.

Lietuvoje vis gausėja Šv. Jokūbo kelius populiarinančių iniciatyvų. „Bernardinai.lt“ dienraštyje redaktorė Aušra Čebatoriūtė neseniai aptarė Lietuvoje nužymėtus šv. Jokūbo kelius ir juos kuruojančias asociacijas: penkis maršrutus kuruoja Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija, o vieną, labiau žinomą „Camino lituano“ vardu, globoja Šv. Jokūbo kelio asociacija. Kelio pavadinimas ir maršrutų žymėjimai vienodi, tačiau skiriasi asociacijų teikiami piligrimo pasai, kitaip formuluojami ir jų tikslai. Straipsnyje kalbinami abiejų iniciatyvų atstovai, nenutylima ir trintis dėl skirtingų požiūrių. Straipsnio autorė sako nesiekianti vertinti skirtingų iniciatyvų, veikiau ieškoti į vienybę vedančių sąlyčio taškų. Apibendrinti paprašytas arkivyskupas Lionginas Virbalas primena tūkstantmetę Šv. Jokūbo kelio tradiciją, atsiradusią neabejotinai religiniais motyvais; išaugus kelio populiarumui, jis įgijo ir kultūrinę reikšmę. Ganytojas pabrėžia, kad piligriminis kelias turi turėti tikslą, jis ragino nepamiršti nuo seno žinomų Lietuvos piligriminių vietų.

Krikščioniškuosiuose portaluose svarstoma ir aktuali migrantų tema. Dr. Valdas Kilpys „Bernardinai.lt“ dienraštyje kviečia apsvarstyti keturis popiežiaus Pranciškaus pasiūlytus raktažodžius – gaires žvelgiant į migracijos reiškinį – tai veiksmažodžiai: priimti, apsaugoti, skatinti, integruoti. Pasak autoriaus, Lietuva puikiai tvarkosi su pirmaisiais dviem popiežiaus suformuluotais raginimais, nes jie priklauso strateginių apsisprendimų sričiai. Tačiau, kai pereiname prie sudėtingesnių taktinių reikalų (skatinti ir integruoti), susiduriame su bėdomis.

Portale „Laikmetis.lt“ Katalikų teologijos fakulteto lektorius, žurnalistas dr. Valdas Kilpys žvelgia į imigrantų krizės iššūkį piliečių visuomenei ir politikams. Straipsnio antraštės žinia aiški: „Be vienybės toli nenuplauksim“.

Paskutinį liepos šeštadienį Anykščiuose vyko Šv. Mato tarptautinio vargonų muzikos festivalio atidarymo koncertas. Festivalis organizuojamas jau 21-ąjį kartą, jo metu taip pat vyksta tarptautinė jaunųjų vargonininkų stovykla. Festivalio koncertai skambės ir kitose Utenos apskrities bažnyčiose.

Panevėžio vyskupija kvietė į Švč. M. Marijos Gyvojo rožinio draugijos XVI kongresą. Kongresas vyko Rokiškio dekanato Panemunėlio parapijoje, Eucharistijai vadovavo vysk. Linas Vodopjanovas OFM.

Vilkaviškio vyskupijos svetainėje džiaugiamasi Šv. Onos atlaidų švente Alvito parapijoje. Dvi dienas trukusia švente paminėta naujosios bažnyčios konsekravimo vienerių metų sukaktis, drauge Alvito įkūrimo 515-osios metinės.

Praėjusią savaitę Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko reikšmingos judėjimo „Gloriosa Trinità“ rekolekcijos. Judėjimo feisbuko paskyroje džiaugiamasi, kad ir Lietuvoje įleistos šaknys: talkinti Bažnyčios misijoje paskirti 18 trinitarų: tarp jų 2 kunigai, 3 seselės vienuolės ir 13 pasauliečių. Siuntimo Mišioms vadovavo vysk. Rimantas Norvila.

Kastantas Lukėnas

2021 rugpjūčio 01, 12:31