Paieška

Šv. Jonas Marija Vianėjus Šv. Jonas Marija Vianėjus 

Rugpjūčio 4-oji – Arso klebono liturginis minėjimas

Rugpjūčio 4 d. liturginiame kalendoriuje minimas Arso klebonas šv. Jonas Marija Vianėjus, visų kunigų ir ypač parapijų bendruomenėms vadovaujančių klebonų dangiškasis globėjas.

Pagrindinėms minėjimo pamaldoms pačiame Arso miestelyje, Prancūzijos rytinėje dalyje, šiemet vadovauja vietinės Liono vyskupijos ganytojas vyskupas Olivier de Germay. Šv. Jono Vianėjaus liturginis minėjimas – tai visų pirma kunigų šventė. Šiemet į Arsą atvykę kunigai savo globėjo minėjimą pradeda budėjimu antradienio vakarą su Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir galimybe atlikti išpažintį. Trečiadienio rytą visi dalyviai kalba valandų liturgijos rytmetinę. 10 val. vyskupas Olivier de Germay vadovauja iškilmingai Eucharistijai, po kurios vėl tęsiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija, taip pat šv. Jono Vianėjaus relikvijų pagerbimas. Minėjimas baigsis trečiadienį po pietų vyskupo konferencija ir Mišparais.

Rugpjūčio 4-ąją Bažnyčios minimas Jonas Marija Vianėjus gimė 1786 m. valstiečių šeimoje netoli Liono. 1806 m. įstojo į seminariją, tačiau dėl nepakankamo išsilavinimo, visų pirma lotynų kalbos nemokėjimo pradedant teologijos studijas, mokslai seminarijoje užtruko net 9 metus ir tik 1815 m. Jonui Marijai Vianėjui buvo suteikti kunigo šventimai. Beveik visą savo kunigišką gyvenimą jis praleido Arse – atokiame, mažame miestelyje. Tačiau šio švento kunigo dėka apie Arsą greit sužinojo kone visa Prancūzija. Klausytis šventojo kunigo pamokslų ar atlikti pas jį išpažintį traukė ir paprasti žmonės, ir prancūzai intelektualai. Kun. Jonas Marija Vianėjus mirė 1859 m. rugpjūčio 4 d. Popiežius Pijus X 1905 m. jį paskelbė palaimintuoju, popiežius Pijus XI 1925 m. – šventuoju.

„Šv. Jonas Marija Vianėjus visus tikinčiuosius, o ypač kunigus, moko mažų dalykų prasmingumo, savo pavyzdžiu jis rodo, kaip malonu ir prasminga vykdyti Dievo valią kasdienio gyvenimo paprastume“, – apie Arso kleboną yra pasakęs popiežius emeritas Benediktas XVI. (JM / Vatican News)

2021 rugpjūčio 03, 13:38