Paieška

Kardinolas Christoph Schonborn Kardinolas Christoph Schonborn 

Popiežiaus atstovai dalyvaus iškilmėse Italijoje ir Čekijoje

Popiežius Pranciškus paskyrė kardinolų kolegijos dekaną kardinolą Giovanni Battista Re savo atstovu rugpjūčio 29 d. šiaurės Italijos Oropos Marijos šventovėje vyksiančiose Juodosios Mergelės atvaizdo penktojo vainikavimo iškilmėse.

Oropos Dievo Motinos statula buvo iškilmingai vainikuota 1620 m. Nuo to laiko kas šimtą metų pakartojama vainikavimo iškilmė. Penktasis Oropos šventovės Marijos atvaizdo vainikavimas būtų turėjęs įvykti pernai, tačiau dėl pandemijos buvo perkeltas į šiuos metus.

Vienos arkivyskupą kardinolą Christophą Schoenborną popiežius Pranciškus siunčia į Čekijos Tetino miestelyje, netoli Prahos, rugsėjo 18 d. vyksiančias šv. Liudmilos kankinystės 1100 metų sukakties iškilmes.

Šv. Liudmila, Bohemijos valdovo šv. Vaclovo močiutė, į krikščionybę atsivertė paveikta šv. Metodijaus, skelbusio krikščionybę šioje Europos dalyje. Ji užaugino ir krikščioniškai išugdė būsimąjį didįjį valdovą Vaclovą, tačiau, tapusi dvaro intrigų ir pavydo auka, buvo nužudyta. Liudmilą kaip šventąją gerbia katalikai ir ortodoksai. (JM / Vatican News)

2021 rugpjūčio 21, 12:01