Paieška

Pietų Sudanas lieka viena iš pavojingiausių valstybių Pietų Sudanas lieka viena iš pavojingiausių valstybių 

Pietų Sudane nužudytos dvi vienuolės. Popiežiaus telegrama

Rugpjūčio 15 dienos pasaloje žuvo dvi Pietų Sudano vienuolės, priklausiusios Švenčiausiosios Širdies kongregacijai, ir dar trys kiti žmonės. Katalikų Bažnyčia Pietų Sudane paskelbė penkias gedulo dienas. Prie gedulo prisijungė ir popiežius Pranciškus.

„Popiežius Pranciškus buvo labai nuliūdintas žinios apie brutalią ataką prieš Švenčiausiosios Jėzaus Širdies seserų grupę, pasibaigusią seserų Marijos Abud ir Reginos Roba mirtimi. Jis perduoda nuoširdžią užuojautą jų šeimoms ir religinei bendruomenei, sukrėstoms beprasmiškos prievartos. Popiežius meldžiasi už jų amžinąjį poilsį ir gedinčiųjų paguodą, vildamasis, jog jų auka padės taikos, susitaikinimo ir saugumo regione bylai. Šventasis Tėvas visiems, kurie dalyvaus šių seserų krikščioniškose laidotuvėse, prašo prisikėlusio Viešpaties, nuodėmės ir mirties nugalėtojo, paguodos ir stiprybės ir siunčia apaštalinį palaiminimą“, – rašoma rugpjūčio 17 dienos telegramoje, kurią popiežiaus vardu apaštalinei nunciatūrai Pietų Sudano sostinėje Juboje pasiuntė kardinolas Pietro Parolin, Popiežiaus valstybės sekretorius.  

Abi žuvusios vienuolės darbavosi Jubos arkivyskupijoje. Sesuo Marija Abud, žuvusi įvykių vietoje, vadovavo vienai katalikiškai mokyklai Jubos mieste. Sesuo Regina Roba darbavosi sveikatos apsaugos srityje. Per užpuolimą ji buvo sunkiai sužeista. Ją spėta nugabenti į Nimule miesto ligoninę, tačiau ji neišgyveno. Užpuolikų kulkos pakirto dar du pakeleivius. Kilus sumaiščiai sunkvežimis partrenkė vieną taksi motociklo vairuotoją, kuris taip pat žuvo. Bendras aukų skaičius pasiekė penkis. 

Jubos katalikų arkivyskupija nurodė, jog grupė vienuolių ir pasauliečių tikinčiųjų iš Jubos Žolinės savaitgalį nuvyko į Loa parapiją Nimulo miesto apylinkėse, dalyvavo Švč. Mergelės Marijos ėmimo dangun iškilmėje ir parapijos šimto metų įsteigimo jubiliejuje. Grįžtant atgal iš Nimulo į Jubą jų transporto priemonė pateko į pasalą. Be žuvusių yra ir keletas sužeistų, kiti spėjo pabėgti.  

Jubą ir Nimulo miestą, esantį prie pat sienos su Uganda, jungiantis 192 kilometrų kelias, nutiestas remiant JAV, inauguruotas prieš dešimtmetį, yra vienintelis asfaltuotas kelias Pietų Sudane, vienoje iš skurdžiausių pasaulio valstybių. Kartais jis vadinamas „gyvybės linija“, mat juo keliauja sunkvežimiai, kurie iš Ugandos ir kitų regiono valstybių į Jubą atgabena kai kuriuos būtiniausius dalykus. 

Kita vertus, tai ir „mirties kelias“, mat jis yra įvairių nusikaltėlių gaujų bei sukilėlių grupuočių medžioklės zona. Nuo jų rankos žuvo dešimtys sunkvežimių vairuotojų iš Ugandos ar Kenijos. Jų vežtos gėrybės buvo pagrobtos. Taip pat rengiamos pasalos prieš automobilius ir keleivinius autobusus, tikintis, kad keleiviai gali turėti daiktų ar pinigų, net jei tai tik keli doleriai. Dažnai, kaip rugpjūčio 15 dienos pasalos atveju, visų pirma šaudoma, o tik po to klausiama. 

Jubos katalikų arkivyskupija pranešė, kad pasaloje žuvusios vienuolės bus palaidotos penktadienį, rugpjūčio 20-ąją. Prieš tai už jas Jubos Šv. Teresės katedroje bus aukojamos gedulingos atsisveikinimo Mišios. Arkivyskupija iki penktadienio paskelbė gedulą jai priklausančiose mokyklose, seminarijoje, vaikų darželiuose ir kitose įstaigose. (RK / VaticanNews

2021 rugpjūčio 18, 14:22