Paieška

Jaunimas iš 23 šalių dalyvauja susitikime Medžiugorjėje

„Atvykome atnaujinti tikėjimo į Jėzų Kristų“, – sakė kardinolas Robertas Sarah, Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefektas emeritas, sakydamas homiliją per Mišias, kuriomis rugpjūčio 1 d. Medžiugorėje prasidėjo 32-asis tarptautinis jaunimo susitikimas „Mladifest“.

Į šį tradicinį susitikimą mažame Bosnijos Hercegovinos kaimelyje atvyko jaunimas iš 23 Europos, Šiaurės ir Lotynų Amerikos šalių bei Šventosios Žemės. Susitikimas tęsiasi iki rugpjūčio 6 d.

Kartu su kardinolu R. Sarah susitikimo atidarymo Mišias koncelebravo keliolika vyskupų ir beveik trys šimtai kunigų. Kodėl tūkstančiai jaunų žmonių šiandien susirinko šioje vietoje? Jie čia atvyko tam, kalbėjo kardinolas, kad melsdamiesi gautų atsakymą į svarbiausią klausimą: kaip surasti Jėzų ir kaip gyventi jo akivaizdoje? Kardinolas pabrėžė, kad tai reiškia, jog turime rasti atsakymą ir į klausimą: ar mes rimtai ieškome Dievo? Pasaulis bando gyventi be Dievo, tačiau mes trokštame susitikti su Viešpačiu. Atvykome pasisemti energijos, kad galėtume geriau gyventi Jo akivaizdoje ir liudyti tiesos spindesį bei Dievo gailestingumą. Jėzus, kuris pažįsta žmogaus širdį, nori atsiliepti į mūsų giliausius troškimus, į svarbiausius siekius, į meilės alkį ir į mus kankinantį absoliuto troškulį. Kardinolas pridūrė, kad tai reiškia ir kai ką daugiau: išgydymą nuo didžiųjų mūsų laikų žaizdų – religinio abejingumo, moralinio reliatyvizmo, individualizmo ir egocentriško hedonizmo.

Šių metų „Mladifest“ programą sudaro renginiai, vykstantys priešpiet ir po pietų: malda, giesmės, katechezės, liudijimai, o vakare: Rožinis, Eucharistija, adoracija, malda su žvakėmis, kino filmų projekcijos. (JM / Vatican News)

2021 rugpjūčio 03, 13:48